Skoči do osrednje vsebine

Poslanstvo Mreže za podeželje je spodbujanje mreženja med zainteresiranimi posamezniki in partnerji, ki delujejo na področju razvoja podeželja in skupne kmetijske politike. S svojim delovanjem nudi pomembno podporo Strateškemu načrtu skupne kmetijske politike (SKP) 2023-2027 in je glavno informacijsko-komunikacijsko orodje programa. Vse, ki se želite vključiti v razvoj podeželja, vabljeni k registraciji v bazo Mreže za podeželje!

Naloge Mreže za podeželje

V okviru Mreže za podeželje:

  • informiramo potencialne upravičence o možnostih, ki so na voljo v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja oz. v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027;
  • izvajamo predstavitve javnih razpisov, delavnice, konference in okrogle mize na temo razvoja podeželja;
  • izvajamo strokovne ekskurzije;
  • zbiramo primere izvedenih praks.
Sedeči udeleženci v dvorani na dogodku Slovenski podeželski parlament.

Mreža za podeželje promovira in informira javnosti o možnostih, ki jih nudi Program razvoja podeželja 2014–2020 s črpanjem finančnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Proračuna Republike Slovenije. | Avtor: Arhiv MKGP

1 / 3

Registracija v bazo Mreže za podeželje

Z registracijo v bazo Mreže za podeželje boste prejemali PRePlet - tedenske elektronske novice, v katerem boste našli informacije o aktualnih razpisih, kaj je aktualno v povezavi s Programom razvoja podeželja 2014–2020 in v povezavi z razvojem podeželjem. Poleg tega boste povabljeni k posredovanju aktualnih novic in potreb s terena.

Prijavite se v Mrežo za podeželje