Skoči do osrednje vsebine

V službi smo pristojni za področje EU ter dvostransko in večstransko sodelovanje. Na področju zadev EU usklajujemo pripravo stališč s področja dela ministrstva v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov EU. Prav tako usklajujemo aktivnosti delovanja ministrstva v Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo, Posebnem odboru za kmetijstvo in Odboru stalnih predstavnikov.

Vodimo in koordiniramo dvostransko in regionalno sodelovanje z drugimi državami članicami EU, državami kandidatkami in tretjimi državami, v okviru večstranskega sodelovanja pa spremljamo delovanje Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Svetovne trgovinske organizacije (WTO).  

Med našimi nalogami sta tudi vodenje projektne skupine za svetovni dan čebel in projektne skupine za pripravo na predsedovanje Svetu EU.