Skoči do osrednje vsebine

Priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjem

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Navodila za oddajo vloge

Odločbo za opravljanje reguliranega poklica veterinar/veterinarka v Republiki Sloveniji za državljane držav članic EU v postopku priznavanje poklicne kvalifikacije izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V primeru priznavanja poklicne kvalifikacije za za imetnika dokazila iz tretje države pa se postopek vodi v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Fakulteta izda mnenje o opravljenem izobraževanju in opredeli potrebo po opravljanju dodatnega izobraževanja.

Kandidati za priznanje poklicne kvalifikacije veterinar/veterinarka vložijo vlogo na predpisanem obrazcu. Vloga mora vsebovati:

  • izpolnjeni obrazec,
  • diplomo, spričevalo in  druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
  • dokazilo o državljanstvu,
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah,
  • potrdilo o plačani upravni taksi.

Vsa dokumentacija mora biti predložena v slovenskem jeziku. Če izvirnik ni v slovenskem jeziku, se ga mora sodno prevesti. Pridobljene dokumentacije se ne vrača.

Kandidati za priznanje kvalifikacij iz Hrvaške

Za vse, ki so v Republiki Hrvaški diplomirali po 1. 7. 2013, zadostuje diploma doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine. Tisti, ki so diplomirali pred 1. 7. 2013, pa morajo predložiti potrdilo, da so vsaj tri zaporedna leta v zadnjih petih letih pred izdajo potrdila dejansko in zakonito opravljali poklic veterinarja.

Plačilo upravne takse

Upravna taksa znaša 50 EUR (za vlogo 25 EUR in odločbo 25 EUR) za odločbo, s katero se prizna poklicna kvalifikacija v Republiki Sloveniji. Podatki za plačilo:

  • namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
  • prejemnik: MKGP
  • št. računa SI56 01100 – 1000315637
  • referenca 11 23302 - 7111002 – 07293
Iskalnik