Skoči do osrednje vsebine

V sektorju smo pristojni za spremljanje stanja in oblikovanje sistemskih rešitev za kmetijstvo na področju naravnih nesreč  ter pripravo in izvajanje programa odprave posledic naravnih nesreč in škod v kmetijstvu.

Med našimi nalogami sta priprava in spremljanje vsebin s področja davčne in delovne zakonodaje z vidika kmetijstva ter spremljanje izvajanja kmetijskega knjigovodstva (FADN).

Pristojni smo še za javne službe kmetijskega svetovanja ter pripravo pravnih podlag in izvajanje ukrepov na področju nevladnih organizacij ter ukrepov v podporo šolstvu na področju kmetijstva.