Skoči do osrednje vsebine

V sektorju smo pristojni za številne horizontalne vsebine, ki se navezujejo na ukrepe skupne kmetijske politike.

Med našimi nalogami so:

 • vodenje aktivnosti za pripravo in usklajevanje letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov;
 • spremljanje stanja in priprava sistemskih rešitev s področja naravnih nesreč in obvladovanja tveganj zaradi naravnih nesreč v kmetijstvu;
 • priprava pravnih podlag in spremljanje izvajanja ukrepov za odpravo posledic škode zaradi naravnih nesreč v kmetijstvu ter ukrepov s področja nepredvidljivih dogodkov na kmetijskih gospodarstvih;
 • priprava pravnih podlag in sistemskih rešitev za izvajanje sofinanciranja zavarovanja kmetijske proizvodnje;
 • priprava pravnih podlag za izvajanje sofinanciranja obrambe pred točo;
 • priprava pravnih podlag za izvajanje javnih razpisov na področju šolstva;
 • priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjev;
 • pripravljanje pravnih podlag in spremljanje izvajanja ukrepov na področju nevladnih organizacij;
 • priprava pravnih podlag in spremljanje varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki;
 • normativna ureditev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
 • sodelovanje pri pripravi vsebin s področja davkov in prispevkov ter s področja delovne in socialne zakonodaje z resorno pristojnimi ministrstvi;
 • vodenje, upravljanje in spremljanje aktivnosti v zvezi s projektom Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost;
 • izdaja odločb in sklepov za enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij (covid-19);
 • pomoč in informiranje kmetijskih gospodarstev o opravljanju dela v kmetijstvu s pomočjo sezonskih delavcev iz tujine.