Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za kmetijstvo pripravljamo strateške in programske dokumente o skupni kmetijski politiki in razvoju podeželja.

V okviru svojih pristojnosti izvajamo naloge s področja trajnostnega kmetijstva, kmetijskih trgov in sektorskih načrtov ter programa razvoja podeželja. Pristojni smo za strukturne politike, urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, vodenje registra kmetijskih gospodarstev ter področje podnebnih sprememb.

Skrbimo tudi za področje sistemov kmetijskega znanja in informiranja, vključno s šolstvom in nevladnimi organizacijami.

  • Kmetijstvo in razvoj podeželja

    Kmetijska zemljišča, kmetijska gospodarstva neposredna plačila, razvoj podeželja, živinoreja, rastlinska pridelava, podnebne spremembe in kmetijstvo, tržni ukrepi, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava, povezovanje v kmetijstvu

Sektorji Direktorata za kmetijstvo

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije  je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvršuje Vlada.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči in kmetijami, ki so v lasti Republike Slovenije.

Objavljamo obvestila s področja delovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvršuje Vlada RS. 

Njegova glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg tega pa se ukvarja tudi s strokovnim delom kot dejavnostjo javnih služb s področja kmetijstva, s strokovnimi nalogami po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s pridobivanjem sredstev na trgu v okviru registriranih dejavnosti.

Objavljamo obvestila s področja delovanja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.