Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V sektorju smo pristojni za spremljanje stanja in pripravo sistemskih rešitev na področju ukrepov neposrednih plači in območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Skrbimo tudi za vodenje in upravljanje evidence območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Poleg tega opravljamo naloge, povezane z varovanjem okolja, naravnih virov in podnebnih sprememb. Spremljamo stanje in pripravljamo sistemske rešitve za področje ekološkega kmetijstva, emisij in odvzemov toplogrednih plinov ter spremljanja stanja kmetijskih tal in gnojenja. Izvajamo tudi ukrep dobrobit živali.