Skoči do osrednje vsebine

V sektorju smo pristojni za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014-2020 ter pripravo nacionalnih predpisov in drugih podlag za izvajanje ukrepov programa. Skrbimo tudi za izboljšanje konkurenčnosti v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju.

Med našimi nalogami so skrb za ohranitev in izboljšanje okolja in podeželskega prostora, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju ter krepitev lokalnih razvojnih pobud. Pristojni smo še za usposabljanje prebivalcev na podeželju, izobraževanje in spodbujanje razvojnih programov za podeželje na lokalni in državni ravni.

Sodelujemo pri pripravi zakonodaje EU ter v delovnih telesih EU in mednarodnih organizacijah.