Skoči do osrednje vsebine

V službi skrbimo za pripravo in spreminjanje programskih dokumentov skupne kmetijske politike (SKP), upravljanje Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 in strateškega načrta SKP. Pristojni smo za spremljanje izvajanja ukrepov na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželje ter podporo nosilcem ukrepov.

Med našimi nalogami so še izvajanje tehnične pomoči, upravljanje in delovanje nacionalne mreže ter obveščanje javnosti in informiranje strank o PRP in strateškem načrtu.

Pristojni smo za koordinacijo vrednotenja PRP 2014-2020 in strateškega načrta SKP, spremljanje revizij ter finančno upravljanje in spremljanje PRP in strateškega načrta.

 

 

Iskalnik