Skoči do osrednje vsebine

V službi skrbimo za pripravo in spreminjanje programskih dokumentov skupne kmetijske politike (SKP) ter upravljanje Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 in Strateškega načrta SKP.

Med našimi nalogami so še izvajanje aktivnosti tehnične pomoči, upravljanje in delovanje nacionalne Mreže za podeželje, zagotavljanje informacij strankam v povezavi s PRP 2014-2020 in Strateškim načrtom SKP, finančno upravljanje in spremljanje PRP 2014-2020 in Strateškega načrta SKP, priprava podlag za upravljanje PRP 2014-2020 in Strateškega načrta SKP (navodila, priročniki, sklepi in podobno), delo s sistemom elektronske izmenjave podatkov z Evropsko komisijo, aktivnosti zaključevanja programskih obdobij SKP ter sodelovanje pri pripravi zakonodaje EU.

Pristojni smo za koordinacijo vrednotenja PRP 2014-2020 in Strateškega načrta SKP ter finančno upravljanje in spremljanje PRP in Strateškega načrta SKP.

Z ostalimi ministrstvi sodelujemo pri pripravi in izvajanju njihovih strateških in programskih dokumentov v povezavi z SKP. Sodelujemo tudi z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter socialnimi partnerji. Z delovnimi telesi EU in mednarodnimi organizacijami sodelujemo pri spremljanju in poročanju ter pripravi internih analiz v povezavi s PRP 2014-2020 in Strateškim načrtom SKP.