Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za register kmetijskih gospodarstev upravljamo register kmetijskih gospodarstev (RKG) in vodimo evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Naše delo zajema predvsem:

  • tehnično in vsebinsko pomoč upravnim enotam pri vodenju RKG;
  • pripravo zakonodaje, potrebne za vodenje RKG in evidence dejanske rabe; 
  • sprotno preverjanje in posodabljanje podatkov evidence dejanske rabe;
  • pripravo in posodabljanje aplikacije za vodenje RKG in evidence dejanske rabe;
  • pripravo analiz in podatkov iz RKG in evidence dejanske rabe za potrebe načrtovanja in izvedbe kmetijske politike;
  • povezovanje in posodabljanje podatkov RKG in evidence dejanske rabe z ostalimi uradnimi bazami podatkov.