Skoči do osrednje vsebine

V sektorju opravljamo naslednje naloge s področja urejanja kmetijskega prostora in zemljiških operacij:
  • spremljanje stanja in predlaganje ukrepov za dolgoročno varstvo kmetijskih zemljišč;
  • sodelovanje v postopkih prostorskega načrtovanja (izdajanje smernic in mnenj v postopkih prostorskega načrtovanja); 
  • spremljanje stanja in predlaganje ukrepov na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in zaščitenimi kmetijami; 
  • spremljanje stanja in predlaganje ukrepov na področju agrarnih in pašnih skupnosti; spremljanje stanja in predlaganje ukrepov na področju zemljiških operacij (komasacije, namakanje in agromelioracije kmetijskih zemljišč); 
  • spremljanje upravljanja in vzdrževanja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov; izdajanje odločb o uvedbi agromelioracij in namakalnih sistemov; 
  • priprava pojasnil s področja prometa s kmetijskimi zemljišči, zaščitenih kmetij, agrarnih in pašnih skupnosti, zemljiških operacij (komasacije, namakanje in agromelioracije kmetijskih zemljišč).