Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev predhodnega soglasja, ki ga potrebujete za pridobitev dovoljenja za nabavo orožja za omamljanje živali

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) na podlagi vloge izda predhodno soglasje, po katerem drug upravni organ odloča, ali bo izdal dovoljenje za nabavo orožja za omamljanje živali, ali ne.

Predhodno soglasje se lahko izda državnim organom, znanstvenim zavodom in drugim osebam, ki ga uporabljajo za zaščito živali ali znanstveno raziskovanje živalskih vrst.

Uprava izda soglasje na podlagi 27. člena Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju. Obrazec za oddajo vloge ni predpisan.

Koraki postopka

 • Predlagatelj vloži vlogo na naslov inštitucije (UVHVVR)
 • Pristojni organ pregleda vlogo in pozove k morebitni dopolnitvi
 • Predlagatelj dopolni vlogo
 • Pristojni organ izda predhodno soglasje/odločbo

Priloge k soglasju

Za pridobitev predhodnega soglasja k vlogi priložite:

 • informacijo o orožju za omamljanje, za katerega bo drugi organ izdal dovoljenje za nabavo orožja.
 • Obrazložitev, zakaj potrebujete orožje (če orožje že imate, zakaj potrebujete dodatno/novo soglasje za nabavo orožja) za omamljanje živali ter za katere vrste živali.
 • V primeru reje živali v obori navedite število in vrsto živali, ki jih gojite (npr. jeleni, damjaki, mufloni, divji prašiči…).
 • Izjavo o registraciji obore/živali v obori.
 • Izjavo, ali bo orožje za omamljanje uporabljeno za zaščito živali, ali za znanstveno raziskovanje živalskih vrst.
 • Izjavo veterinarske organizacije, da nima orožja za omamljanje, in da bo za vaše/svoje potrebe nabavljala ter varno in v skladu s predpisi uporabljala in hranila anestetike in druga potrebna zdravila za omamljanje in uspavanje živali.
 • Potrdilo o plačilu upravne takse na podlagi tarifne številka 1 in 3 Zakona o upravnih taksah v dobro proračuna Republike Slovenije, na tekoči račun št.SI56 01100-1000315637, sklic SI11 23370-7111002.

Stroški postopka

Stroški upravne takse znašajo 22,60 Evra.