Skoči do osrednje vsebine

Obrazec za obveščanje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o krmi, ki ni varna

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo takoj, ko prejmejo informacijo, da krma ni varna, le to umakniti oziroma odpoklicati s trga.

Če nosilec dejavnosti ugotovi, da krma ne izpolnjuje pogojev varnosti, mora o tem po telefonu, telefaxu ali po elektronski pošti nemudoma obvestiti krajevno pristojni območni urad UVHVVR. Za ta namen lahko uporabijo obrazec. Zaželeno je, da nosilec dejavnosti posreduje obvestilo hkrati tudi na naslov rasff.si@gov.si.