Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o širitvi lokalnega namakalnega sistema

Lastniki kmetijskih zemljišč, ki ne ležijo znotraj meje območja lokalnega namakalnega sistema, se lahko naknadno priključijo na namakalni sistem, če se z njihovo priključitvijo ohranjajo dosežene hidravlične značilnosti namakalnega sistema. V tem primeru z lokalno skupnostjo podpišejo pogodbo o namakanju.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo vloži lokalna skupnost, če želi k obstoječemu lokalnemu namakalnemu sistemu naknadno priključiti kmetijske zemljišča, ki ne ležijo znotraj meje območja lokalnega namakalnega sistema. Vlogo vložite osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjeno vlogo za pridobitev odločbe o širitvi lokalnega namakalnega sistema;
  • pogodbo o namakanju med lastnikom kmetijskega zemljišča, ki ne leži znotraj meje območja lokalnega namakalnega sistema in lastnikom lokalnega namakalnega sistema, s katero se lastnik kmetijskega zemljišča zavezuje, da bo lokalni namakalni sistem uporabljal in da bo kril stroške, ki bodo nastali v zvezi z uporabo lokalnega namakalnega sistema, v sorazmerju s površino, opredeljeno v pogodbi o namakanju;
  • vodno pravico za namakanje kmetijskih zemljišč;
  • predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se širitev lokalnega namakalnega sistema nanaša na območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.

Po 2. točki prvega odstavka 23. člena Zakona o upravnih taksah je lokalna skupnost plačila upravne takse oproščena.

Vloga