Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o spremembi območja zasebnega namakalnega sistema

Območje zasebnega namakalnega sistema se lahko razširi ali zmanjša, če se s tem strinjata lastnik zasebnega namakalnega sistema in lastnik kmetijskega zemljišča, ki je predmet spremembe območja zasebnega namakalnega sistema.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo za spremembo območja zasebnega namakalnega sistema vloži lastnik zasebnega namakalnega sistema osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjeno vlogo za pridobitev odločbe o spremembi območja zasebnega namakalnega sistema;
  • izjavo lastnika zasebnega namakalnega sistema, da se strinja s širitvijo ali zmanjšanjem zasebnega namakalnega sistema;
  • izjavo lastnika kmetijskega zemljišča, ki je predmet spremembe območja zasebnega namakalnega sistema;
  • vodno pravico za namakanje kmetijskih zemljišč;
  • predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se sprememba območja zasebnega namakalnega sistema nanaša na območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.

Plačilo upravne takse

Po Zakonu o upravnih taksah je treba za vlogo in odločbo plačati upravno takso v višini 22,60 EUR.

Podatki za plačilo:

  • Prejemnik: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  • Št. računa: 01100-1000315637
  • Referenca/sklic: 11 23116-7111002
  • Namen plačila: vloga za pridobitev odločbe o spremembi območja zasebnega namakalnega sistema

Vloga