Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o ukinitvi zasebnega namakalnega sistema

Navodila za oddajo vloge

Vlogo za ukinitev zasebnega namakalnega sistema vloži lastnik namakalnega sistema. Vlogo vložite osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zasebni namakalni sistem se lahko ukine:

 • če preneha vodna pravica, nove pa ni mogoče pridobiti,
 • če se z ukinitvijo strinja lastnik zasebnega namakalnega sistema ali
 • če ukinitev predlaga inšpektor, pristojen za kmetijstvo, ali inšpektor, pristojen za vode.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjeno vlogo za pridobitev odločbe o ukinitvi zasebnega namakalnega sistema;
 • dokazilo, iz katerega je razvidno, da vodne pravice za namakanje kmetijskih zemljišč ni mogoče pridobiti,
 • izjavo lastnika zasebnega namakalnega sistema, da se strinja z ukinitvijo zasebnega namakalnega sistema ali
 • predlog inšpektorja, pristojnega za kmetijstvo, ki mu je priložen zapisnik o ogledu namakalnega sistema, ali odločbo inšpektorja, pristojnega za vode, s katero odredi prepoved rabe vode.

 

Plačilo upravne takse

Po Zakonu o upravnih taksah je treba za vlogo in odločbo plačati upravno takso v višini 22,60 EUR.

Podatki za plačilo:

 • Prejemnik: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • Št. računa: 01100-1000315637
 • Referenca/sklic: 11 23116-7111002
 • Namen plačila: vloga za pridobitev odločbe o ukinitvi zasebnega namakalnega sistema

Vloga