Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o ukinitvi lokalnega oziroma državnega namakalnega sistema

Navodila za oddajo vloge

Vlogo za ukinitev lokalnega namakalnega sistema vloži lokalna skupnost, ki je lastnica namakalnega sistema. Če gre za državni namakalni sistem, vlogo vloži Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad). Vlogo vložite osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lokalni ali državni namakalni sistem se lahko ukine:

  • če preneha vodna pravica, nove pa ni mogoče pridobiti,
  • če se z ukinitvijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80 odstotkov površin kmetijskih zemljišč na območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, in če se z ukinitvijo strinja 80 odstotkov lastnikov kmetijskih zemljišč na območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, ki so podpisali pogodbo o namakanju, ali
  • če ukinitev predlaga inšpektor, pristojen za kmetijstvo, ali inšpektor, pristojen za vode.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjeno vlogo za pridobitev odločbe o ukinitvi lokalnega oz. državnega namakalnega sistema;
  • dokazilo, iz katerega je razvidno, da vodne pravice za namakanje kmetijskih zemljišč ni mogoče pridobiti,
  • soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč, če se z ukinitvijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80 odstotkov površin kmetijskih zemljišč na območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, in če se z ukinitvijo strinja 80 odstotkov lastnikov kmetijskih zemljišč na območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, ki so podpisali pogodbo o namakanju, ali
  • predlog inšpektorja, pristojnega za kmetijstvo, ki mu je priložen zapisnik o ogledu namakalnega sistema, ali odločbo inšpektorja, pristojnega za vode, s katero odredi prepoved rabe vode.

Po 2. točki oz. 2.a točki prvega odstavka 23. člena Zakona o upravnih taksah sta lokalna skupnost oz. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS plačila upravne takse oproščena.

Vloga