Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o širitvi državnega namakalnega sistema

Lastniki kmetijskih zemljišč, ki ne ležijo znotraj meje območja državnega namakalnega sistema, se lahko naknadno priključijo na namakalni sistem, če se z njihovo priključitvijo ohranjajo dosežene hidravlične značilnosti namakalnega sistema. V tem primeru s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov (Sklad) podpišejo pogodbo o namakanju.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo vloži Sklad, če želi k obstoječemu državnemu namakalnemu sistemu naknadno priključiti kmetijske zemljišča, ki ne ležijo znotraj meje območja državnega namakalnega sistema. Vlogo vložite osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjeno vlogo za pridobitev odločbe o širitvi državnega namakalnega sistema;
  • pogodbo o namakanju med lastnikom kmetijskega zemljišča, ki ne leži znotraj meje območja državnega namakalnega sistema in Skladom, s katero se lastnik kmetijskega zemljišča zavezuje, da bo državni namakalni sistem uporabljal in da bo kril stroške, ki bodo nastali v zvezi z uporabo državnega namakalnega sistema, v sorazmerju s površino, opredeljeno v pogodbi o namakanju;
  • vodno pravico za namakanje kmetijskih zemljišč;
  • predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se širitev državnega namakalnega sistema nanaša na območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.

Po 2.a točki prvega odstavka 23. člena Zakona o upravnih taksah je Sklad plačila upravne takse oproščen.

Vloga