Skoči do osrednje vsebine

Prijava naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v pregled

Varnost naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Naprave, s katerimi uporabniki nanašajo FFS, morajo biti tehnično brezhibne in opremljene ustrezno namenu uporabe, s čimer se  prepreči puščanje, odtekanje in zanašanje škropilne brozge izven območja nanašanja. Tehnične zahteve, postopki pregleda naprav in obveznosti imetnikov naprav so predpisani z mednarodnimi standardi in z zakonom. 

Obveznost imetnikov naprav za nanašanje fitofarmacevtksih sredstev (FFS)

Uporabniki FFS smejo za nanašanje FFS uporabljati le naprave, ki so bile pregledane in imajo veljavno potrdilo ter znak o rednem pregledu naprave.

Lastnik ali uporabnik naprave za nanašanje FFS, mora to napravo pripeljati na uradni pregled vsaka tri leta. Na pregled mora pripeljati čisto in delujočo napravo s pripadajočo opremo, brez vidnih znakov napak. Rezervoar naprave mora napolniti do polovice prostornine s čisto vodo.

To je predvsem pomembno za varnost preglednika, ki ima pri pregledu fizični stik z napravo. Če je naprava umazana ali slabo delujoča ali nima zaščitenih pogoskih delov, lahko to ogrozi preglednikovo zdravje. Preglednik lahko zavrne pregled neustrezno pripravljene naprave.

Lastnik ali uporabnik naprave mora le-to redno vzdrževati tudi v vmesnem obdobju med uradnimi pregledi in umerjati (kalibrirati) pred vsako uporabo.  

Lastnik naprave mora sam skrbeti, da pravočasno pripelje napravo na ponovni pregled in pravočasno pridobi potrdilo in znak o pregledu. Preglednik naprav ga bo sicer običajno obvestil o načrtovanem prihodnjem pregledu, vendar to ni njegova dolžnost. Če v vmesnem času lastnik naprave spremeni naslov in o tem ne obvesti preglednika naprav, ga le-ta ne bo mogel obvestiti. Preglednik ne bo poslal obvestila tudi v primeru, da v tem času preneha opravljati dejavnost pregleda naprav. 

Izjeme glede pregleda naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Lastnik nove naprave za nanašanje FFS pripelje napravo na prvi pregled v petih letih po datumu nakupa, nato pa vsaka tri leta. Vendar mora za novo napravo pridobiti pri pregledniku naprav potrdilo in znak o pregledu najkasneje 6 mesecev po nakupu. 

Za določene vrste naprav redni pregled ni obvezen, in sicer za:

 • ročne ali nahrbtne nošene škropilnice in pršilnike,
 • naprave, ki so namenjene kontaktnemu uničevanju plevela in se ne uporabljajo kot traktorski priključek (na primer mazala). 

Če gre za stacionarne naprave, kot je na primer naprava za tretiranje semena, ki jih ni mogoče pripeljati na pregled, preglednik opravi pregled na mestu.

Cenik pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Najvišje cene pregledov naprav za nanašanje FFS so predpisane in ne smejo presegati določenega zneska.

Do 31. decembra 2019 lastnik naprave za njen pregled plača največ:

 • za vpis nove naprave 12,3 EUR ,
 • za pregled naprave: 32,7 EUR .

Po 1. januarju 2020 bo lastnik naprave plačal za njen pregled največ:

 • pregled škropilnice širine do vključno 10 m 33,61 EUR,
 • pregled škropilnice širine več kot 10 m do vključno 15 m 42,21 EUR,
 • pregled škropilnice širine več kot 15 m 50,82 EUR,
 • pregled pršilnika do vključno z 10 šobami 42,21 EUR,
 • pregled pršilnika z več kot 10 šobami 50,82 EUR,
 • pregled naprav za razkuževanje semenskega materiala 50,82 EUR,
 • pregled naprav za zatiranje rastja na železniških progah 116,39 EUR,
 • pregled vlagalcev granulata 33,61 EUR,
 • pregled naprav za zamegljevanje 33,61 EUR.

Vpis nove naprave v evidenco pregledanih naprav ne sme presegati 12,30 EUR.

Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost, ki ga preglednik naprav obračuna pri izdaji račnuna. 

Zahteve za nove naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Nove naprave za nanašanje FFS, ki so v prodaji, morajo izpolnjevati osnovne pogoje, predpisane v EU zakonodaji in ISO standardih, na kar prodajalci naprav niso dovolj pozorni. Naprava, ki ne izpolnjuje teh zahtev, ne bo izpolnjevala zahtev iz predpisov o pregledu naprav za nanašanje FFS v uporabi. Zato priporočamo, naj bodo kupci pri nakupu naprav za nanašanje FFS pozorni na zahteve, ki jih morajo nove naprave izpolnjevati. 

Informacije

Opis področja naprav za nanašanje FFS 

ISO standardi za nove naprave za nanašanje FFS v prodaji:  standardi: SIST EN ISO 16119 - od 1 do 4: 2013. 

ISO standardi za naprave za nanašanje FFS v uporabi:  SIST EN ISO 16122- 1-4:2015.