Skoči do osrednje vsebine

Prijava naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v pregled

Varnost naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

Naprave, s katerimi uporabniki nanašajo fitofarmacevtska sredstva (FFS), morajo biti tehnično brezhibne in opremljene ustrezno namenu uporabe, s čimer se  prepreči puščanje, odtekanje in zanašanje škropilne brozge izven območja nanašanja. Tehnične zahteve, postopki pregleda naprav in obveznosti imetnikov naprav so predpisani z mednarodnimi standardi in z zakonom. 

Obveznost imetnikov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

Uporabniki FFS smejo za nanašanje FFS uporabljati le naprave, ki so bile pregledane in imajo veljavno potrdilo ter znak o rednem pregledu naprave.

Lastnik ali uporabnik naprave za nanašanje FFS, mora to napravo pripeljati na uradni pregled vsaka tri leta. Na pregled mora pripeljati čisto in delujočo napravo s pripadajočo opremo, brez vidnih znakov napak. Rezervoar naprave mora napolniti do polovice prostornine s čisto vodo.

To je predvsem pomembno za varnost preglednika, ki ima pri pregledu fizični stik z napravo. Če je naprava umazana ali slabo delujoča ali nima zaščitenih pogonskih delov, lahko to ogrozi preglednikovo zdravje. Preglednik lahko zavrne pregled neustrezno pripravljene naprave.

Lastnik ali uporabnik naprave mora le-to redno vzdrževati tudi v vmesnem obdobju med uradnimi pregledi in umerjati (kalibrirati) pred vsako uporabo.  

Lastnik naprave mora sam skrbeti, da pravočasno pripelje napravo na ponovni pregled in pravočasno pridobi potrdilo in znak o pregledu. Preglednik naprav ga bo sicer običajno obvestil o načrtovanem prihodnjem pregledu, vendar to ni njegova dolžnost. Če v vmesnem času lastnik naprave spremeni naslov in o tem ne obvesti preglednika naprav, ga le-ta ne bo mogel obvestiti. Preglednik ne bo poslal obvestila tudi v primeru, da v tem času preneha opravljati dejavnost pregleda naprav. 

Prijava naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v pregled

Lastnik naprave v uporabi, ki je bila že najmanj enkrat pregledana ali kot nova naprava vpisana v seznam naprav, bo od preglednika dobil obvestilo, kdaj bo izvajal preglede naprav v bližini njegovega kraja. Takrat pripelje svojo napravo za pregled, lahko pa pripelje svojo napravo na pregled tudi h kateremu od drugih preglednikov. Če iz kateregakoli razloga takega obvestila ne dobi, mora sam kontaktirati preglednika in v roku pripeljati napravo na pregled. 

Lastnik nove naprave, ki še ni bila pregledana, mora pred prvo uporabo naprave ali najpozneje v 6 mesecih po nakupu naprave pri enemu od preglednikov vložiti predlog za pridobitev potrdila o pravilnem delovanju naprave in znaka o rednem pregledu. Predlog vloži s predložitvijo računa o nakupu naprave in listine s tehničnimi podatki naprave. 

Pregledniki naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

Pregledniki naprav za nanašanje FFS so pooblaščeni v skladu z zakonom za 5 let in jih je 8.

V seznamu so navedeni vsi pooblaščeni pregledniki vključno z njihovimi kontaktnimi podatki.

 • Seznam preglednikov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

  Seznami in evidence

Datumi pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

Pregledniki naprav za nanašanje FFS redno objavljajo datume s podatki o kraju načrtovanih pregledov naprav za FFS. 

Datumi pregledov naprav za nanašanje FFS.

Znak in potrdilo o rednem pregledu

Če naprava uspešno opravi pregled, lastnik naprave prejme potrdilo o pregledu in znak o pregledu, ki ga nalepi na napravo za nanašanje FFS. 

Izjeme glede pregleda naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

Lastnik nove naprave za nanašanje FFS pripelje napravo na prvi pregled v petih letih po datumu nakupa, nato pa vsaka tri leta. Vendar mora za novo napravo pridobiti pri pregledniku naprav potrdilo in znak o pregledu najkasneje 6 mesecev po nakupu. 

Za določene vrste naprav redni pregled ni obvezen, in sicer za:

 • ročne ali nahrbtne nošene škropilnice in pršilnike,
 • naprave, ki so namenjene kontaktnemu uničevanju plevela in se ne uporabljajo kot traktorski priključek (na primer mazala). 

Če gre za stacionarne naprave, kot je na primer naprava za tretiranje semena, ki jih ni mogoče pripeljati na pregled, preglednik opravi pregled na mestu.

Cenik pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

Najvišje cene pregledov naprav za nanašanje FFS so predpisane in ne smejo presegati določenega zneska.

Po 1. januarju 2020 lastnik naprave plača za njen pregled največ:

 • pregled škropilnice širine do vključno 10 m 33,61 EUR,
 • pregled škropilnice širine več kot 10 m do vključno 15 m 42,21 EUR,
 • pregled škropilnice širine več kot 15 m 50,82 EUR,
 • pregled pršilnika do vključno z 10 šobami 42,21 EUR,
 • pregled pršilnika z več kot 10 šobami 50,82 EUR,
 • pregled naprav za razkuževanje semenskega materiala 50,82 EUR,
 • pregled naprav za zatiranje rastja na železniških progah 116,39 EUR,
 • pregled vlagalcev granulata 33,61 EUR,
 • pregled naprav za zamegljevanje 33,61 EUR.

Vpis nove naprave v evidenco pregledanih naprav ne sme presegati 12,30 EUR.

Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost, ki ga preglednik naprav obračuna pri izdaji računa. 

Zahteve za nove naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

Nove naprave za nanašanje FFS, ki so v prodaji, morajo izpolnjevati osnovne pogoje, predpisane v EU zakonodaji in ISO standardih, na kar prodajalci naprav niso dovolj pozorni. Naprava, ki ne izpolnjuje teh zahtev, ne bo izpolnjevala zahtev iz predpisov o pregledu naprav za nanašanje FFS v uporabi. Zato priporočamo, naj bodo kupci pri nakupu naprav za nanašanje FFS pozorni na zahteve, ki jih morajo nove naprave izpolnjevati.