Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev potrdila o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali

Postopek pridobitve potrdila o usposobljenosti za voznike in oskrbnike

Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali pridobite tako, da uspešno opravite tečaj. V Republiki Sloveniji imamo tri pooblaščene izvajalce tečajev. Vse informacije o datumu, kraju in uri izvedbe tečajev, so objavljene na spodnjih povezavah.

Postopek pridobitve potrdila je naslednji:

  • pri izbranem odobrenem izvajalcu se prijavite na tečaj,
  • po opravljenem tečaju sledi pisno preverjanje znanja,
  • ko uspešno opravite pisno preverjanje znanja, vam izvajalec usposabljanja izda "Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali",
  • vaše "Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali" je veljavno v vseh 27. članicah Evropske unije, njegova veljavnost je do preklica,
  • "Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali" prekliče pristojni organ v primeru ugotovljenih resnih kršitev Uredbe sveta 1/2005/ES o zaščiti živali med prevozom.