Skoči do osrednje vsebine

Obrati na področju zdravja živali

Na podlagi določil Direktive Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, morajo države članice pripraviti in posodabljati sezname obratov na področju zdravja živali in jih dati na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Obrati na področju zdravja živali