Skoči do osrednje vsebine

Priprava tržnih poročil za kmetijske pridelke in živila

Obvestilo o spremembi oblike tržnih poročil za kmetijske pridelke in živila

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaradi uskladitve z določbami Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ZDSMA) spremenila obliko tržnih poročil za kmetijske pridelke in živila. Ta so zaradi zagotavljanja dostopnosti po novem pripravljena v excelovih tabelah. Tudi arhivskim podatkom, ki so le delno dostopni, bo dodana alternativna verzija z dostopno vsebino in podatki v excelu.

Mleko in mlečni izdelki

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg mleka in mlečnih izdelkov je ugotavljanje tržne cene mlečnih izdelkov na reprezentativnem trgu. Tržna cena je osnova pri ukrepih intervencijskega odkupa masla in podpore skladiščenju posameznih mlečnih izdelkov. Zbrane podatke posredujemo pristojnemu ministrstvu in pristojnim organom EU.

Zavezanci za poročanje so mlekarne, ki letno odkupijo več kot 5.000 ton mleka.

Goveje meso

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg govejega mesa je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu. Tržna cena je osnova pri ukrepih intervencijskega odkupa in podpore skladiščenju. Zbrane podatke posredujemo pristojnemu ministrstvu in pristojnim organom EU.

Zavezanci za poročanje so klavnice, v katerih je bilo v preteklem letu zaklanih več kot 3.000 glav govedi vseh starostnih skupin, in pravne osebe, ki so v preteklem letu dale v zakol za lastne potrebe v klavnico več kot 1.000 glav govedi vseh starostnih skupin.

Prašičje meso

Namen izvajanja odredbe o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu. Tržna cena je osnova za izvajanje tržne politike na področju prašičereje. Zbrane podatke posredujemo pristojnemu ministrstvu in pristojnim organom EU.

Zavezanci za poročanje so klavnice, ki tedensko zakoljejo več kot 200 pitanih garanih prašičev.

Ovčje meso

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg ovčjega mesa je ugotavljanje tržne in uvoze cene na reprezentativnem trgu. Tržna cena je osnova za izvajanje tržne politike na področju ovčereje. Zbrane podatke posredujemo pristojnemu ministrstvu in pristojnim organom EU.

Zavezanci za poročanje so klavnice, ki zakoljejo več kot 400 živali vrste ovc na leto.

Perutninsko meso in jajca

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg perutninskega mesa in jajc je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu. Tržna cena je osnova za izvajanje tržne politike na področju perutninarstva. Zbrane podatke posredujemo pristojnemu ministrstvu in pristojnim organom EU.

Zavezanci za poročanje so klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000 glav perutnine vrste Gallus domesticus in pakirni centri s kapaciteto več kot 5.000.000 jajc letno.

Žita

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg s pšenico in s koruzo je ugotavljanje odkupne, nakupne in uvozne cene na reprezentativnem trgu in vzpostavitev sistema za poročanje Evropski komisiji. Tržne cene so osnova za izvajanje tržne politike na področju trga s pšenico in koruzo.

Spremljanje cen na reprezentativnem trgu pšenice in koruze teče tedensko celo leto (spremljamo odkupne, nakupne in uvozne cene ter količine pšenice in koruze) ter v obdobju žetve (tedensko spremljamo količino, ceno in kakovost prevzete pšenice).

Zavezanci za poročanje so mlinska podjetja oziroma tovarne krmil, ki letno odkupijo več kot 2.000 ton pšenice, oziroma koruze.

Sadje

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg s svežim sadjem je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu. Tržna cena je osnova za izvajanje tržne politike na področju sadjarstva.

Spremljamo gibanje prodanih količin in cene svežega sadja s slovenskim geografskim poreklom.

Zavezanci za poročanje so pridelovalci sadja, ki imajo v Registru kmetijskih gospodarstev vpisanih površin najmanj 10 ha jabolk, ali 5 ha hrušk, ali 5 ha jagod, ali 3 ha breskev.

Vino

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg z vinom je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu. Tržna cena je osnova za izvajanje tržne politike na področju vinarstva.

Cene na reprezentativnem trgu za vino spremljamo vsake tri mesece za obdobje preteklih treh mesecev. Spremljamo prodajne cene in prodane količine vina slovenskega geografskega porekla, vina s poreklom iz EU in vina s poreklom iz tretjih držav.

Zavezanci za poročanje so pridelovalci, ki pridelajo nad 500.000 l vina letno in prejemniki podpor za promocijo.

Evropski predpisi