Skoči do osrednje vsebine

Priznavanje rejskih društev in rejskih podjetij ter odobritev rejskih programov

Priznavanje rejskih društev in rejskih podjetij

Združenja rejcev, rejske organizacije, javni organi in zasebna podjetja z vlogo ministrstvo zaprosijo da se jih prizna kot rejsko društvo oziroma rejsko podjetje. Ministrstvo, kot pristojni organ rejsko društvo oziroma podjetje prizna, če izpolnjuje pogoje iz Uredbe o reji živali.

Seznam

Odobritev rejskih programov

Rejska društva in rejska podjetja ministrstvu, kot pristojnemu organu, predložijo v odobritev rejski program. To je niz sistematičnih ukrepov, vključno z evidentiranjem, selekcijo, rejo in izmenjavo plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala. Rejski programi se izvajajo za ohranitev ali krepitev želenih fenotipskih oziroma genotipskih značilnosti ciljne plemenske populacije. Podrobnejše pogoje za odobritev rejskega programa določa Uredba o reji živali.

Pristojni organi

Pristojni organ za izvajanje Uredbe o reji živali in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o reji je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pristojni organ za opravljanje uradnega nadzora nad izvajanjem Uredbe o reji živali in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o reji živali je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Pristojna organa za zagotavljanje pomoči drugim državam članicam in tretjim državam v primeru ugotovljenih neskladnosti z Uredbo o reji živali sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Zakonodaja