Skoči do osrednje vsebine

Reja konj je imela nekoč pomembno vlogo v smislu rabe konj za delovna opravila na kmetiji. Uvedba mehanizacije na kmetijah in specializacija kmetijske proizvodnje je drastično posegla v to panogo in povzročila velik upad števila konj. Sedaj število spet raste, a za druge namene.

Reja konj je imela nekoč pomembno vlogo v smislu rabe konj za delovna opravila na kmetiji. Uvedba mehanizacije na kmetijah in specializacija kmetijske proizvodnje je drastično posegla v to panogo in povzročila velik upad števila konj. Sedaj število spet raste, a za druge namene.

Vrednost konjereje kot delež od celotne kmetijske proizvodnje v Sloveniji v povprečju zadnjega desetletja znaša le okoli 0,3 %.

V Sloveniji je domača prireja konjskega mesa v letu 2021 znašala 619 ton klavne mase. V zadnjem desetletju je opazen trend zniževanja domače porabe konjskega mesa, ki je v letu 2021 znašala 0,11 kg na prebivalca.

Stopnja samooskrbe s konjskim mesom se je v obdobju od 2015 do 2021 povečala iz 181,5 % na 258,3 %.

Priznana rejska društva v konjereji

V zadnjem obdobju konjereja ponovno pridobiva na pomenu, a na drugačen način kot nekoč. Vse pomembnejša je na področju razvoja podeželja, turizma, rekreacije in zagotavljanja ustrezne poseljenosti podeželja. S tem pa ohranja socialno stabilnost na podeželju. Tako smo na področju konjereje v zadnjih letih priznali največ rejskih društev, ki izvajajo rejske programe za naslednje pasme konj:

 • arabski konj
 • islandski konj
 • arabski polnokrvni konj
 • angleški polnokrvni konj
 • šetlandski poni
 • lipicanski konj
 • slovenski hladnokrvni konj
 • posavski konj
 • haflinški konj
 • ameriški quarter konj
 • appaloosa konj
 • ameriški paint konj
 • ljutomerski kasač
 • kasaški konj
 • slovenski toplokrvni konj
 • bosanski planinski konj

Rejska društva:

Konjeniška tekmovanja oziroma prireditve

Med konjeniška tekmovanja sodijo različne oblike tekmovanj kot so konjske dirke, preskakovanje ovir, tridnevna preizkušnja, dresura, tekmovanje vpreg in razstave.

Na tekmovanjih oziroma prireditvah so lahko udeleženi konji, ki so registrirani ali izvirajo iz katere koli države članice EU. V določenih primerih pa je organizatorjem tekmovanj dopuščeno izvesti tekmovanja oziroma prireditve brez udeležbe konj iz drugih držav članic EU. Tovrstne prireditve / tekmovanja (zaprtega tipa) so:

 • tekmovanja s konji, registriranimi v posebni rodovniški knjigi z namenom izboljšanja pasme
 • regionalna tekmovanja, namenjena selekciji konj
 • zgodovinske ali tradicionalne prireditve

Iz omenjenih tekmovanj, je določen delež denarnega nagradnega sklada ali dobička, lahko namenjen za zaščito, razvoj in izboljšanje reje.

Odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zakonodaja