Skoči do osrednje vsebine

Reja perutnine je visoko specializirana, organizirana kot kooperacijska reja pri zasebnikih. Je strokovno in tehnološko zahtevna reja industrijskega tipa, ki jo vodijo perutninska podjetja. Prireja mesa perutnine je med vsemi vrstami mesa najbolj izvozno usmerjena.

V letu 2020 je perutnino redilo dobrih 27.000 kmetijskih gospodarstev. Na področju perutninarstva se nadaljuje koncentracija kljunov na kmetijsko gospodarstvo.

Perutninsko meso v številkah

Prireja perutninskega mesa v Sloveniji je v zadnjem desetletju dosegala okoli 8 % skupne vrednosti kmetijstva, v okviru živinorejske proizvodnje pa okoli 18 %.

V Sloveniji je domača prireja mesa v letu 2020 znašala dobrih 73.000 ton klavne mase. V zadnjem desetletju se je domača poraba perutninskega mesa kljub občasnim nihanjem stalno povečevala in je leta 2020 dosegla rekordnih 66,2 tisoč ton. Poraba perutninskega mesa na prebivalca je v letu 2020 znašala 31,5 kg.
 
Prireja perutninskega mesa v Sloveniji je med vsemi vrstami mesa najbolj izvozno usmerjena. V letu 2020 je izvoz perutninskega mesa in izdelkov presegel 31.000 ton. V zunanji trgovini prevladuje perutninsko meso, se je pa od leta 2015 opazno povečal tudi izvoz perutninskih izdelkov (II. stopnja predelave).

Slovenija ima pri perutninskem mesu stalne presežke. Stopnja samooskrbe s perutninskim mesom v zadnjem petletnem obdobju (2015–2019) raste, s 103 % na 111 %, in se v letu 2020 glede na predhodno leto ni bistveno spremenila. V letu 2020 je znašala 111 %.

Prireja jajc v številkah

Prireja jajc k skupni kmetijski proizvodnji v zadnjih letih prispeva okoli 3,0 %, k vrednosti živinoreje pa okoli 7 % (leta 2020: 7,5 %).

V letu 2020 je bilo vhlevljenih okoli 1.550 tisoč nesnic in znesenih 391 mio jajc, kar je za 7 % manj kot leta 2019 (420 mio jajc). Na podlagi statističnih podatkov se je povprečna nesnost v primerjavi z letom 2019 povečala za 9 % in je znašala 253 jajc/nesnico. Evidentirana prodaja konzumnih jajc, ki zajema odkup in prodajo na tržnici, znaša okoli 50 % prireje. Prodaja konzumnih jajc na tržnicah se zmanjšuje. Domača prireja jajc je v letu 2020 znašala 23,5 tisoč ton (leta 2019: 25,2 tisoč t), domača poraba jajc pa 24,8 tisoč ton.

V letu 2020 je samooskrba s konzumnimi in drugimi jajci znašala 94,8 %, na prebivalca je bilo porabljeno 10,4 kg konzumnih jajc.

V letu 2020 je bilo izvoženih 1.826 ton, uvoženih pa je bilo 3.121 ton jajc, tako da Slovenija v zadnjem desetletju še vedno ostaja neto uvoznica jajc.

Tržna poročila za perutninsko meso in jajca

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo, objavljanje in poročanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih, ki ga izvaja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki podatke tedensko poroča Evropski Komisiji.