Skoči do osrednje vsebine

Reja perutnine je visoko specializirana, organizirana kot kooperacijska reja pri zasebnikih. Je strokovno in tehnološko zahtevna reja industrijskega tipa, ki jo vodijo perutninska podjetja. Na kmetijah je perutninarstvo predvsem dopolnilna, storitvena dejavnost. Glede na način reje kokoši nesnic se jih največ redi v baterijski in hlevski reji, malo je pašne in ekološke reje.

Perutninsko meso v številkah

Prireja perutninskega mesa dosega okoli 8 % skupne vrednosti kmetijstva oz. 18 % vrednosti živinorejske proizvodnje.
 
V Sloveniji je domača prireja mesa v letu 2018 znašala skoraj 71.000 ton klavne mase. Poraba perutninskega mesa se je od devetdesetih let povečevala, v letu 2018 je na prebivalca znašala več kot 31 kg.
 
Prireja perutninskega mesa v Sloveniji je med vsemi vrstami mesa najbolj izvozno usmerjena. V letu 2018 je izvoz perutninskega mesa in izdelkov obsegal čez 31.000 ton medtem, ko je 10 let nazaj znašal 17.900 ton. V zunanji trgovini prevladuje perutninsko meso, se je pa od leta 2015 opazno povečal tudi izvoz perutninskih izdelkov (II. stopnja predelave).

Slovenija ima pri perutninskem mesu stalne presežke. Stopnja samooskrbe se je v prvih letih po osamosvojitvi zmanjševala, ko se je panoga intenzivno prilagajala spremenjenim razmeram na trgu. Po letu 2000 samooskrba niha med 103 % (leta 2015) in 117 % (leta 2013). V letu 2018 je znašala 109,5 %.

Prireja jajc v številkah

Prireja jajc k skupni kmetijski proizvodnji v zadnjih letih prispeva okoli 3,0 %, k vrednosti živinoreje pa 6,6 % (leta 2018 6,8 %).
 
V letu 2018 je bilo znesenih 413 milijonov jajc (24.780 ton), kar je največja količina po letu 1991. Evidentirana prodaja konzumnih jajc, ki zajema odkup in prodajo na tržnici, znaša približno 50 % prireje. V letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 6 %. Domača prireja je znašala 23.800 ton.

V letu 2018 je samooskrba s konzumnimi in drugimi jajci znašala skoraj 96 %, poraba konzumnih jajc na prebivalca pa nekaj manj kot 11 kg. Po letu 2000, samooskrba niha med 90 % (leta 2014 in 2017) in 104 % (leta 2003). Domača poraba jajc je bila v letu 2018, 25.920 ton in tako za 6 % presega povprečje obdobja 2013-2017.

V letu 2018 je izvoz jajc obsegal 2168 ton, uvoz jajc pa je znašal 3314 ton, tako da Slovenija v zadnjem desetletju še vedno ostaja neto uvoznica jajc.

Tržna poročila za perutninsko meso in jajca

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo, objavljanje in poročanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih, ki ga izvaja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki podatke tedensko poroča Evropski Komisiji.