Skoči do osrednje vsebine

Z namenom varovanja javnega zdravja in zdravja živali, se za uvoz perutnine in valilnih jajc v Evropsko unijo uporabljajo posebna pravila. Uvoz je dovoljen le iz tistih držav izven EU, ki so na posebnem seznamu za uvoz določenih živalskih vrst. Pri uvozu v EU mora pošiljke perutnine ali valilnih jajc spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, v katerem uradni veterinar skladno z ustrezno veterinarsko zakonodajo potrdi zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Perutnina in valilna jajca se lahko uvažajo le preko mejnih veterinarskih postaj, kjer uradni veterinar opravi preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvoz v EU.

Definicije pojmov

Najbolj pogosto uporabljeni izrazi, ki ji uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 • perutnina: pomeni kokoši, purane, pegatke, race, gosi, prepelice, golobe, fazane, jerebice in tekače (Ratitae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali jajc za prehrano ali za obnovo populacije divjih ptic;
 • ratiti: pomenijo ptice reda Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo in proizvodnjo;
 • valilna jajca: pomeni jajca za inkubiranje, ki jih znese perutnina;
 • enodnevni piščanci: pomenijo vso perutnino, staro manj kot 72 ur, ki še ni krmljena; brazilske race (Cairina moschata) ali njihove križance pa je dovoljeno krmiti;
 • matična perutnina: pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, namenjeno za proizvodnjo valilnih jajc;
 • proizvodna perutnina: pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, ki se goji za proizvodnjo mesa in/ali konzumnih jajc (ali za obnovo populacije divjih ptic);
 • perutnina za zakol: pomeni perutnino, ki se pošlje neposredno v klavnico in se čim prej po prihodu zakolje, v vsakem primeru pa v roku 72 ur;
 • jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov: pomenijo valilna jajca, ki izvirajo iz jat piščancev, prostih specificiranih patogenih organizmov, kot je opisano v Evropski farmakopeji, ter ki se uporabljajo izključno za diagnostične, raziskovalne in farmacevtske namene.

Uvozni pogoji

Uvoz perutnine in valilnih jajc, se dovoli samo iz tistih tretjih držav, ki so na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v EU.

Seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval določa Uredba Komisije (ES) št. 798/2008.

Tretja država, ozemlje, območje ali kompartment so lahko uvrščeni na seznam za uvoz:

 • matične ali proizvodne perutnine razen ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala BPP);
 • matične ali proizvodne ratite (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala BPR);
 • enodnevnih piščancev razen enodnevnih piščancev ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala DOC);
 • enodnevnih piščancev ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala DOR);
 • valilnih jajc perutnine razen valilnih jajc ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala HEP);
 • valilnih jajc ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala HER);
 • jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala SPF);
 • klavne perutnine in perutnine za obnavljanje populacije divjačine razen ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala SRP);
 • klavnih ratitov (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala SRA);
 • samostojnih pošiljk, ki vsebujejo manj kot 20 enot perutnine razen ratitov, valilnih jajc in njenih enodnevnih piščancev (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala LT20).

Živali ali valilna jajca morajo:

 • izvirati iz odobrenega reprodukcijskega ali rejnega centra;
 • glede na vrsto in namen uporabe izpolnjevati predpisane pogoje glede zdravstvenega stanja, javnozdravstvenega stanja in dobrega počutja živali med prevozom, ki so določeni v spričevalu;
 • s pošiljko spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, skladno z ustreznim vzorcem iz Uredbe Komisije (ES) št. 798/2008: BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, LT20. Veterinarsko spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici in mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

Posebna jamstva in pogoji

Če je potrebno, se lahko po oceni posebnega položaja bolezni za uvoz zahteva dodatne zahteve, da se zmanjša morebitna tveganja za bolezni. To je določeno v delu 1 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008, in vključuje:

 • Dodatna jamstva (stolpec 5) - odvisno od zdravstvenega stanja v tretji državi; v zvezi z atipično kokošjo kugo se lahko zahtevajo dodatna zdravstvena jamstva, preden se živali lahko uvažajo v EU. Kadar je v stolpcu 5 navedena ena od oznak I, II, III, V, X, mora tretja država izpolnjevati ta dodatna jamstva.
 • Posebni pogoji (stolpec 6) - omejitve v zvezi z izbruhom visoko patogene aviarne influence (HPAI) in/ali atipične kokošje kuge, kadar je v stolpcu 6 navedena ena od oznak P2, P3, N. Določeni so lahko tudi datumi: datum, ko prepoved stopi v veljavo (stolpec 6A) in datum, s katerim prepoved ni več v veljavi in je uvoz ponovno dovoljen (stolpec 6B). 
 • Program nadzora aviarne influence (stolpec 7) in načrt cepljenja proti aviarni influenci (stolpec 8) - status tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta, da bodisi izvaja program nadzora (oznaka A) ali cepljenje proti aviarni influenci (oznaka B).
 • Program nadzora za salmonelo (stolpec 9) - kadar Komisiji ni bil predložen ustrezen program nadzora za salmonelo v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 ali pa le-ta ni bil odobren, je uvoz v EU zadevne perutnine prepovedan. V stolpcu 9 je navedena ena od oznak S0, S1, S2, S3, S5, ST0, ST1.

Ko so potrebne dodatne zahteve, mora uradni veterinar v tretji državi izvoznici zagotoviti, da so v veterinarskem spričevalu izpolnjeni oziroma potrjeni ustrezni oddelki.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk

Uvoz perutnine in valilnih jajc je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk (v nadaljevanju: MKT), odobrenih za uvoz te vrste živali. Seznam vseh MKT v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante).

Prihod pošiljke na MKT mora uvoznik predhodno najaviti en delovni dan vnaprej (število, način in predviden čas prihoda živali) s predpisanim dokumentom.