Skoči do osrednje vsebine

Z namenom varovanja javnega zdravja in zdravja živali se za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Evropsko unijo (EU) uporabljajo posebna pravila. Uvoz je dovoljen le iz tistih držav izven EU, ki so na posebnem seznamu za uvoz določenih živalskih vrst. Ob uvozu v EU mora pošiljko psov, mačk in belih dihurjev spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, v katerem je uradni veterinar v državi izvora skladno z ustrezno veterinarsko zakonodajo potrdil izpolnjevanje zdravstvenih pogojev glede zdravja živali. Psi, mačke in beli dihurji se lahko uvažajo le preko mejnih kontrolnih točk, kjer uradni veterinar preveri izpolnjevanje pogojev za uvoz v EU.

Definicije pojmov in pojasnila

Kadar niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav v EU, se uporabljajo pravila za vstop pošiljke (uvoz) teh živali.

Pes pomeni gojeno žival iz vrste Canis lupus.

  Mačka pomeni gojeno žival iz vrste Felis silvestris.

  Beli dihur pomeni gojeno žival iz vrste Mustela putorius furo.

  Tretja država s seznama, njeno ozemlje ali območje pomeni tretjo državo, njeno ozemlje ali območje, ki je vključeno v seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, iz katerih je v skladu z izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi člena 230(1) Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta, dovoljen vstop določene vrste in kategorije živali.

  Vstopanje v EU ali vstop v EU pomeni vnos živali na eno od ozemelj, ki so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta, s področij izven navedenih ozemelj.

  Mejna kontrolna točka pomeni kraj in pripadajoče objekte, ki jih država članica določi za izvajanje uradnega nadzora iz člena 47(1) Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta.

  Zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop psov, mačk in belih dihurjev v EU so določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692. Zahteve glede preverjanja izpolnjevanja pogojev za te živali pred vnosom v EU so določene v Uredbi (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba o uradnem nadzoru).

   Zakonodaja