Skoči do osrednje vsebine

Z namenom varovanja javnega zdravja in zdravja živali se za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Evropsko unijo uporabljajo posebna pravila. Uvoz je dovoljen le iz tistih držav izven EU, ki so na posebnem seznamu za uvoz določenih živalskih vrst. Pri uvozu v EU mora pošiljko psov, mačk ali belih dihurjev spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, v katerem uradni veterinar skladno z ustrezno veterinarsko zakonodajo potrdi zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Psi, mačke ali beli dihurji se lahko uvažajo le preko mejnih veterinarskih postaj, kjer uradni veterinar opravi preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvoz v EU.

Definicije pojmov in pojasnila

 • Kadar niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav v EU, se uporabljajo pravila za uvoz teh živali.
 • Uvoz je sprostitev živali, živalskih proizvodov in krme v prost pretok ali namen sprostitve v prost pretok na teritoriju EU;
 • Tretja država pomeni državo, ki ni država članica Evropske unije (EU);
 • Mejna kontrolna točka (v nadaljevanju: MKT) je katerakoli kontrolna točka na meji teritorija EU, določena in odobrena za izvajanje veterinarskih pregledov živali, živalskih proizvodov ter drugih proizvodov, določenih s predpisi Skupnosti;
 • Mesto izvora je gospodarstvo ali obrat, kjer se pripravi pošiljka za oddajo na trg, promet, trgovanje ali izvoz in se opravi predpisan pregled oziroma certificiranje;
 • Namembno mesto je gospodarstvo, obrat ali katerikoli drug prejemnik oziroma prejemnica (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) pošiljke, naveden na dokumentu, ki spremlja pošiljko.

Pojasnila nekaterih zahtev in pojmov

Tretje države iz skupine 1 so tretje države, ki so navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013:

 • v delu 1: Andora,Švica, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država;
 • v delu 2: Otok Ascension, Združeni arabski emirati, Antigva in Barbuda, Argentina,Avstralija, Aruba, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn, Bermudi, otoki BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Belorusija, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži, Falklandski otoki, Hongkong, Jamajka, Japonska, Saint Kitts in Nevis, Kajmanski otoki, Sveta Lucija, Montserrat, Republika severna Makedonija, Mauritius, Mehika, Malezija, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Francoska Polinezija, Saint Pierre in Miquelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sint Maarten, Trinidad in Tobago, Tajvan, Združene države Amerike (vključena ozemlja: Ameriška Samoa, Guam, Severni Marianski otoki, Portoriko, Deviški otoki Združenih držav Amerike), Saint Vincent in Grenadine, Britanski Deviški otoki, Vanuatu, Wallis in Futuna.

Evropska komisija je sprejela zgoraj navedena seznama ozemelj ali tretjih držav iz katerih se za netrgovski premik psov, mačk in belih dihurjev v države članice EU ne zahteva test titracije protiteles proti steklini. En seznam (del 1 priloge II) vključuje tista ozemlja ali tretje države, ki so dokazali, da uporabljajo pravila, ki so po vsebini in učinku enaka tistim, ki jih uporabljajo države članice, drugi seznam (del 2 priloge II) pa  vključuje tista ozemlja ali tretje države, ki so dokazali, da izpolnjujejo vsaj merila iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 576/2013.

Tretje države iz skupine 2 so tretje države, ki so navedene v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 (razen tistih tretjih držav, za katere je v stolpcu 16 tabele iz navedene priloge navedena časovna omejitev) ali v delu 1 Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010 in niso navedene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013. Za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev iz teh držav v EU se zahteva opravljen veljaven test titracije.

Ta ozemlja ali tretje države niso dokazale, da izpolnjujejo merila glede nadzora nad steklino, določena v Uredbi (EU) št. 576/2013. Zato se za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev iz teh držav v EU zahteva veljaven test titracije.

 • Tretje države iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659: Združeni arabski  emirati, Argentina, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn, Bermudi, Bolivija, Brazilija, Belorusija, Kanada, Švica, Čile, Kitajska, Kostarika, Kuba, Alžirija, Egipt, Falklandski otoki, Grenlandija, Hongkong, Izrael(1), Indija, Islandija, Jamajka, Jordanija, Japonska,  Kirgizistan, Koreja (Republika), Kuvajt, Libanon, Maroko, Črna gora, Republika severna Makedonija, Macao, Malezija, Mauritius, Mehika, Norveška, Nova Zelandija, Oman, Peru, Saint Pierre in Miquelon, Paragvaj, Katar, Srbija, Rusija, Saudova Arabija, Singapur, Tajska, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, Urugvaj, Južna Afrika.
 • Tretje države iz dela I Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010: Albanija, Argentina, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Bahrajn, Brazilija, Bocvana, Belorusija, Belize, Kanada, Švica, Čile, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Alžirija, Etiopija, Falklandski otoki, Grenlandija, Gvatemala, Hongkong, Honduras, Izrael(1), Indija, Islandija, Japonska, Kenija, Maroko, Črna gora, Madagaskar, Republika severna Makedonija, Mauritius, Mehika, Namibija, Nova Kaledonija, Nikaragva, Nova Zelandija, Panama, Paragvaj, Srbija(2), Rusija, Singapur, Salvador, Svazi, Tajska, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, Urugvaj, Južna Afrika, Zimbabve.

Identifikacija psov, mačk in belih dihurjev

Da bi zagotovili jasno povezavo med živaljo in dokumentom, ki spremlja žival pri premiku iz tretjih držav v EU (veterinarsko spričevalo, potni list), morajo biti živali med premikom označene z vsaditvijo transponderja (mikročipa) ali z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011.

Skladno s tehničnimi zahtevami za transponderje iz Priloge II Uredbe (EU) št. 576/2013 morajo transponderji biti:

 • skladni s standardom ISO 11784 in uporabljati tehnologijo HDX ali FDX-B; in
 • takšni, da jih je mogoče odčitati z napravo za odčitavanje, združljivo s standardom ISO 11785.

Datum vstavitve transponderja oziroma tetoviranja mora biti naveden v identifikacijskem dokumentu živali. V kolikor transponder ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz Priloge II Uredbe (EU) št. 576/2013, mora lastnik ali pooblaščena oseba zagotoviti potrebno sredstvo za odčitavanje transponderja ob vsakem preverjanju označevanja in identitete živali.

Steklina

Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti steklini so podrobno določene v Prilogi III Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da:

 • je žival cepljena proti steklini z ustreznim cepivom, ki ima dovoljenje za promet,
 • cepljenje opravi pooblaščeni veterinar,
 • je žival na datum cepljenja stara najmanj 12 tednov,
 • pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar navede datum cepljenja v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta,
 • mora pred cepljenjem žival biti veljavno označena, kar je razvidno iz identifikacijskega dokumenta živali.

Obdobje veljavnosti cepljenja se prične, ko mine najmanj 21 dni po zaključku primarnega cepljenja proti steklini in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar v skladu s ustrezno zakonodajo navede v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta. Če ponovno cepljenje ni opravljeno v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja se šteje za primarno cepljenje.

Zahteve glede veljavnosti za test titracije protiteles proti steklini so podrobno določene v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da morajo psi / mačke / beli dihurji, ki prihajajo z ozemlja ali tretje države ali so načrtovane za tranzit preko ozemlja ali tretje države s seznama v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 ali delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010, vendar ni na seznamu Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, imeti opravljen test titracije protiteles proti steklini, ki izpolnjuje naslednje kriterije:

 • opravljen mora biti na vzorcu, ki ga odvzame veterinar, pooblaščen s strani pristojnega organa, vsaj 30 dni po datumu cepljenja in tri mesece pred datumom izvoza,
 • mora izmeriti stopnjo nevtralizacijskih protiteles proti steklini v serumu, ki mora znašati vsaj 0,5 IE/ml,
 • mora ga opraviti odobren laboratorij (seznam odobrenih laboratorijev).

K veterinarskemu spričevalu mora biti priložena overjena kopija uradnega poročila iz odobrenega laboratorija o rezultatu testa protiteles proti steklini.

Testa titracije protiteles proti steklini ni treba ponoviti pri živali, ki je bila po testu z zadovoljivimi rezultati ponovno cepljena proti steklini v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja.

Splošni pogoji za uvoz

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom za uvoz psov, mačk in belih dihurjev so predpisane z Direktivo Sveta št. 92/65/EGS. Psi, mačke in beli dihurji se lahko uvažajo le iz tretje države, ki je na seznamu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive. Pogoji za uvoz psov, mačk in belih dihurjev se razlikujejo glede na situacijo v zvezi s steklino v določeni tretji državi ali ozemlju.

Seznam tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev določa Izvedbeni sklep komisije (EU) št. 2019/294. Uvoz psov, mačk in belih dihurjev je dovoljen iz tretjih držav ali ozemelj, ki so navedene na seznamu vsaj enega od spodaj navedenih predpisov:

Uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav in ozemelj, ki niso navedene na nobenem o teh seznamov, ni dovoljen.

Posebej se obravnava pošiljke psov, mačk ali belih dihurjev, ki so namenjene za ustanove, inštitute in središča, ki so odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS.

Veterinarske pogoje za uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz navedenih tretjih držav v EU določa Direktiva Sveta št. 92/65/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06, 25/08, 42/10 in 96/14).

Uvoz iz tretjih držav iz skupine 1

To so tretje države, ki uporabljajo pravila, ki so po vsebini in učinku enaka pravilom EU in tretje države, ki so dokazali, da glede nadzora nad steklino izpolnjujejo vsaj merila iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 576/2013.

Tretje države, ki so navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013:

 • v delu 1: Andora,Švica*, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država;
 • v delu 2: Otok Ascension, Združeni arabski emirati, Antigva in Barbuda, Argentina, Avstralija**, Aruba, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn, Bermudi, otoki BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Belorusija, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži, Falklandski otoki, Hongkong, Jamajka, Japonska, Saint Kitts in Nevis, Kajmanski otoki, Sveta Lucija, Montserrat, Republika severna Makedonija, Mauritius, Mehika, Malezija***, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Francoska Polinezija, Saint Pierre in Miquelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sint Maarten, Trinidad in Tobago, Tajvan, Združene države Amerike (vključena ozemlja: Ameriška Samoa, Guam, Severni Marianski otoki, Portoriko, Deviški otoki Združenih držav Amerike), Saint Vincent in Grenadine, Britanski Deviški otoki, Vanuatu, Wallis in Futuna.

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uvoz psov, mačk, belih dihurjev v Slovenijo:

 • živali morajo biti identificirane/označene v skladu z veljavno EU zakonodajo; 
 • živali mora klinično pregledati pooblaščeni veterinar v času 48 ur pred pošiljanjem
 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa Izvedbeni sklep komisije (EU) št. 2019/294:
 • pošiljko živali mora spremljati veterinarsko spričevalo za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici.

Države članice za prehodno obdobje do 31. decembra 2019 odobrijo uvoz v Unijo psov, mačk in belih dihurjev, ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 30. novembra 2019 v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge k Izvedbenemu sklepu 2013/519/EU.

Pri uvozu psov in mačk iz Malezije*** (polotok) ter mačk iz Avstralije** je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe iz Odločbe Komisije št. 2006/146/ES

*Švica: na podlagi veterinarskega sporazuma med Švico in državami članicami Evropske unije veljajo za trgovski premik psa, mačke ali belega dihurja med Švico in Slovenijo enake zahteve kot za takšen premik med državami članicami EU (glej: Trgovski premiki psov, mačk in belih dihurjev med državami članicami EU).

Uvoz iz tretjih držav iz skupine 2

To so ozemlja ali tretje države, ki niso dokazale, da izpolnjujejo merila glede nadzora nad steklino, določena v Uredbi (EU) št. 576/2013. 

Uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav, ki so navedene v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 (razen tistih tretjih držav, za katere je v stolpcu 16 tabele iz navedene priloge navedena časovna omejitev) ali v delu 1 Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010 in niso navedene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013

 • Tretje države iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659: Združeni arabski  emirati, Argentina, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn, Bermudi, Bolivija, Brazilija, Belorusija, Kanada, Švica, Čile, Kitajska, Kostarika, Kuba, Alžirija, Egipt, Falklandski otoki, Grenlandija, Hongkong, Izrael(1), Indija, Islandija, Jamajka, Jordanija, Japonska,  Kirgizistan, Koreja (Republika), Kuvajt, Libanon, Maroko, Črna gora, Republika severna Makedonija, Macao, Malezija, Mauritius, Mehika, Norveška, Nova Zelandija, Oman, Peru, Saint Pierre in Miquelon, Paragvaj, Katar, Srbija, Rusija, Saudova Arabija, Singapur, Tajska, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, Urugvaj, Južna Afrika.
 • Tretje države iz dela I Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010: Albanija, Argentina, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Bahrajn, Brazilija, Bocvana, Belorusija, Belize, Kanada, Švica, Čile, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Alžirija, Etiopija, Falklandski otoki, Grenlandija, Gvatemala, Hongkong, Honduras, Izrael(1), Indija, Islandija, Japonska, Kenija, Maroko, Črna gora, Madagaskar, Republika severna Makedonija, Mauritius, Mehika, Namibija, Nova Kaledonija, Nikaragva, Nova Zelandija, Panama, Paragvaj, Srbija(2), Rusija, Singapur, Salvador, Svazi, Tajska, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, Urugvaj, Južna Afrika, Zimbabve.

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uvoz psov / mačk / belih dihurjev v Slovenijo:

 • živali morajo biti identificirane/označene v skladu z veljavno EU zakonodajo;
 • živali mora klinično pregledati pooblaščeni veterinar v času 48 ur pred pošiljanjem;
 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa kot ga določa Izvedbeni sklep komisije (EU) št. 2019/294, in sicer glede:
  • veljavnosti cepljenja proti steklini;
  • veljavnosti testa titracije protiteles proti steklini (test mora biti opravljen v odobrenem laboratoriju vsaj 30 dni po cepljenju proti steklini in vsaj 3 mesece pred datumom izvoza v EU);
  • v kolikor je namembna država članica EU država, ki je pridobila status države, proste zajedavca Echinococcus multilocularis (seznam), je skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2018/772 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/878 potrebno izpolnjevati še dodatne zahteve, ki veljajo samo za pse.
 • pošiljko živali mora spremljati veterinarsko spričevalo za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici.

Države članice za prehodno obdobje do 31. decembra 2019 odobrijo uvoz v Unijo psov, mačk in belih dihurjev, ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 30. novembra 2019 v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge k Izvedbenemu sklepu 2013/519/EU.

Pri uvozu psov in mačk iz Malezije*** (polotok) ter mačk iz Avstralije** je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe iz Odločbe Komisije št. 2006/146/ES.

Uvoz iz tretjih držav, ki niso v skupini 1 ali 2

Uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav, ki ne sodijo v skupino 1 ali 2, ni dovoljen.

Uvoz v ustanove, inštitute in središča

Pošiljke psov, mačk in belih dihurjev, namenjenih za ustanove, inštitute in središča, ki so odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS se lahko uvozijo v Unijo, če:

 • prihajajo z ozemlja ali tretje države, ki je navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013;
 • poteka tranzit takšnih živali samo preko ozemlja ali tretje države, ki je navedena v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013;
 • jih spremlja ustrezno izpolnjeno veterinarsko spričevalo, skladno z vzorcem iz dela 1 Priloge k Izvedbeni sklep komisije (EU) št. 2019/294, ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici (vzorec veterinarskega spričevala).

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk

Uvoz psov, mačk in belih dihurjev je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, odobrenih za uvoz teh vrst živali. Seznam vseh MKT v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante).

Prihod pošiljke na MKT mora uvoznik predhodno najaviti en delovni dan vnaprej (število, način in predviden čas prihoda živali) s predpisanim dokumentom. 

Pri prevozu živali z letalom iz tretjih držav je potrebno upoštevati tako imenovana IATA pravila za prevoz živih živali (Live Animals Regulations). Za podrobne informacije glede prevoza živali z letalom se posvetujte z izbrano letalsko družbo.

Države lahko sprejmejo nacionalne določbe, sprejete na podlagi dejstev, ki niso povezane z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in katerih namen je omejevanje premikov nekaterih vrst ali pasem hišnih živali. Pri uvozu v določeno državo članico EU je potrebno tako upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov.

Zakonodaja

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/294 z dne 18. februarja 2019 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, odobrenih za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz