Skoči do osrednje vsebine

Lastniki hišnih živali pogosto potujejo s svojimi ljubljenčki po državah Evropske unije (EU) pa tudi zunaj njenih meja. Ker so v nekaterih državah še vedno prisotne bolezni, kot sta na primer steklina in ptičja gripa, je za prehod meja treba izpolnjevati določene pogoje. Cilj pogojev je zagotoviti zadostno raven varnosti, saj nekatere bolezni predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi in živali. Vedno se je treba vprašati tudi, ali je naš hišni ljubljenček psihično in fizično pripravljen na potovanje ter ali mu med potjo lahko nudimo ustrezne pogoje ali pa bi bilo zanj bolje, če bi ostal v varstvu.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravljamo in izvajamo predpise na področju netrgovskega premika živali, kamor spadajo potovanja s hišnimi ljubljenčki. Z njimi ohranjamo zdravstveno varstvo ljudi in živali, saj z nadzorom nad premikom živali ohranjamo nadzor nad potencialnimi povzročitelji bolezni.

Osveščanje o zdravstvenih pogojih za potovanja s hišnimi ljubljenčki

S pojasnili osveščamo lastnike živali, da so pozorni na pogoje, ki jih mora žival izpolnjevati pri netrgovskem premiku. Pri tem je ključno, da žival potuje s fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu hišne živali navedena kot lastnik, in namen premika ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali. Ostali premiki so urejeni z drugimi predpisi. V teh primerih govorimo o trgovanju znotraj EU ali uvozu iz tretjih držav. Pri potovanju z letalom se je o morebitnih dodatnih pogojih dobro pozanimati tudi pri letalski družbi.

Ko hišna žival ne more potovati z lastnikom, jo lahko spremlja druga fizična (pooblaščena) oseba s pisnim neoverjenim pooblastilom lastnika za netrgovski premik hišne živali, vendar le, če se premik hišne živali opravi do 5 dni pred ali do 5 dni po premiku lastnika v isti kraj. To je treba tudi ustrezno dokumentirati, na primer z letalsko vozovnico, kjer je razviden datum in kraj potovanja lastnika in pooblaščene osebe. Z lastnikom ali pooblaščeno osebo lahko pri netrgovskem premiku potuje največ 5 živali.

Ukrepanje v primeru neskladnosti

V primeru neizpolnjevanja zdravstvenih pogojev zakonodaja predvideva ukrepe, kot so odreditev vrnitve hišne živali v državo odpreme, izolacija pod uradnim nadzorom ali njeno usmrtitev. Ti ukrepi se izvedejo na stroške lastnika brez možnosti kakršnega koli finančnega nadomestila za lastnika ali pooblaščeno osebo.

Zakonodaja