Skoči do osrednje vsebine

Sprememba seznama tretjih držav

Dne 12. junija je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1293 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 577/2013 glede seznama ozemelj in tretjih držav iz Priloge II ter vzorca veterinarskega spričevala za pse, mačke in bele dihurje iz Priloge IV (UL EU L 204, z dne 2. 8. 2019). Med drugim uredba določa, da se Norveška črta iz seznama tretjih držav v delu I priloge II - ker je bila Uredba 577/2013 vključena v Sporazum o EGP in se v celoti uporablja za Norveško na enak način kot za EU. 

Spremeni se tudi vzorec spričevala in sicer v delu, kjer se navaja nova zakonodaja glede izpolnjevanja dodatnih zahtev, ki veljajo samo za pse. Delegirana uredba (EU) 2018/772, ki določa pravila za kategorizacijo držav članic ali njihovih delov glede na njihovo upravičenost do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z zajedavcem Echinococcus multilocularis, je razveljavila Delegirano uredbo (EU) št. 1152/2011 z učinkom od 1. julija 2018.
Čeprav je nova uredba že stopila v veljavo, pa se uporablja šele od 1. novembra 2019. V prehodnem obdobju do 28. februarja države članice odobrijo vstop psov, mačk in belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države za netrgovske namene in ob predložitvi veterinarskega spričevala, izdanega najpozneje 31. oktobra 2019 v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.