Skoči do osrednje vsebine

Potovanje s kunci, glodavci in nekaterimi drugimi vrstami hišnih živali znotraj Evropske unije ali vračanje iz tretjih držav

Menjava okolja in sama pot je za nekatere živalske vrste lahko zelo stresna. Treba je pretehtati, ali živali morda ne naredimo večje usluge, da ji varstvo uredimo doma. Zavedati se je treba, da je v primeru bolezni živali v tujem kraju običajno težje najti veterinarje, specializirane za druge vrste živali. Zahteve za premike določenih hišnih živali v evropski zakonodaji niso harmonizirane, zato je treba upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice Evropske unije (EU). Pri tem je pomembno upoštevati tudi pogoje tretjih držav in držav članic EU, ki se jih pri potovanju zgolj prečka.

Netrgovski premik živali

Kadar žival potuje z osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu živali navedena kot lastnik, in namen premika ni niti prodaja niti sprememba lastništva hišne živali, govorimo o netrgovskem premiku. Če pogoji za netrgovski premik niso izpolnjeni, govorimo o uvozu ali trgovanju, kjer so pogoji urejeni z drugimi predpisi.

Nekatere živalske vrste so lahko zaščitene in jih mora v nekaterih primerih ob premiku spremljati CITES (angleško Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) potrdilo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Vrste hišnih živali v Sloveniji

Živali, ki poleg psov, mačk, belih dihurjev in nekaterih ptic, lahko potujejo pod netrgovskimi pogoji, so:

  • nevretenčarji, živali, ki nimajo vretenčaste hrbtenice. To so žuželke, pajkovci, raki in mehkužci, razen čebel in čmrljev, mehkužcev in rakov.
  • okrasne vodne živali, vodne živali, ki so ujete, gojene ali dane na trg le v okrasne namene,
  • dvoživke, štirinogi vretenčarji z nestalno telesno temperaturo, ki lahko dihajo tudi čez kožo (žabe, pupki, močeradi). Njihova jajca obdaja želatinast ovoj in v splošnem samo del svojega življenja preživijo na kopnem. 
  • plazilci ter
  • glodavci in kunci, razen tistih, ki so namenjeni za proizvodnjo hrane.

Pogoji za netrgovski premik kuncev, glodavcev in nekaterih drugih vrst hišnih živali v Slovenijo

Ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se lahko zagotovi povezava med živaljo in njenim lastnikom. Možna je tudi vstavitev čipa, če je to za žival primerno. Mikročip mora izpolnjevati enake standarde kot so za pse in mačke, v nasprotnem primeru mora imeti lastnik s seboj ustrezen čitalec.

Žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo. Pomembno je, da je na dokumentu naveden lastnik živali in žival z opisom (vrsta, pasma, spol, barva, velikost, teža, starost). To ni dokument, ki ga napiše lastnik sam, ampak na primer:

  • račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena, ali račun od veterinarja, če vsebujeta ustrezne podatke,
  • kupoprodajna pogodba ali
  • drugo ustrezno potrdilo.

V primeru, če želite potovati s hišnim ljubljenčkom, ki ne spada med hišne živali, morajo biti izpolnjeni pogoji za trgovanje ali uvoz.

Mesto vstopa v Slovenijo

Lastniki lahko s svojimi hišnimi živalmi vstopijo v Slovenijo preko določenih mejnih prehodov (mesto vstopa). Preko katerega prehoda lahko vstopijo, je odvisno od države iz katere potujejo. 

Iz držav Evropske unije in Andore, Ferskih otokov, Gibraltarja, Grenlandije, Islandije, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice, Vatikanske mestne države

Vstop se lahko opravi na katerem koli mejnem prehodu v EU. Kjer je primerno, pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali. Lastnik ali pooblaščena oseba mora na zahtevo organa, ki je pristojen za preverjanje, predložiti identifikacijski dokument hišne živali in omogočiti njeno preverjanje.

Iz ostalih tretjih držav ali ozemelj

Vstop je dovoljen le preko točno določenih mejnih prehodov, vstopnih točk za potnike (vsebina v angleškem jeziku), kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali. Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovorna, da na vstopni točki za potnike naveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči njeno preverjanje.