Skoči do osrednje vsebine

Lastniki, ki potujejo s hišno ptico, morajo zagotoviti, da te izpolnjujejo zdravstvene pogoje za netrgovski premik. Pri vstopu iz tretjih držav v Evropsko unijo (EU) so zaradi tveganja prenosa nevarne bolezni ptičje gripe določeni zelo strogi pogoji.

Kadar žival potuje z osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu živali navedena kot lastnik, in namen premika ni niti prodaja niti sprememba lastništva hišne živali, govorimo o netrgovskem premiku. Če pogoji za netrgovski premik niso izpolnjeni, govorimo o uvozu ali trgovanju, kjer so pogoji urejeni z drugimi predpisi.

O pogojih vstopa v ostale države članice EU se je treba pozanimati pri njihovih pristojnih organih (stran je v angleščini). Pri tem je pomembno upoštevati tudi pogoje tretjih držav in držav članic EU, ki se jih pri potovanju zgolj prečka.

Nekatere živalske vrste so zaščitene in jih mora v nekaterih primerih ob premiku spremljati potrdilo Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (angleško Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES).

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Ptice, ki so lahko hišne živali, imenujemo tudi »hišne ptice«. Hišne ptice ne morejo biti iz vrst perutnine (kokoši, purani, pegatke, race, gosi, prepelice, golobi, fazani, jerebice in tekači (ratiti)). Perutnina je rejena ali gojena v ujetništvu zaradi proizvodnje mesa, jajc za prehrano in drugih proizvodov, obnove populacije pernate divjadi ali vzreje ptic, ki se uporabljajo za proizvodnjo in obnovo populacije. Prav tako med hišne ptice ne spadajo ptice v ujetništvu, ki so namenjene za sejme, dirke, razstave, tekmovanja, vzrejo ali prodajo.

Netrgovski premiki hišnih ptic v Slovenijo iz držav EU in iz držav: Andora, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Švica, Vatikanska mestna država

Lastnik živali mora pred vstopom v Slovenijo zagotoviti:

  • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena na način, da se lahko zagotovi povezava med živaljo in njenim lastnikom. Možna je tudi vstavitev čipa, če je to za žival primerno. Mikročip mora izpolnjevati enake standarde kot za pse in mačke, v nasprotnem primeru mora imeti lastnik imeti s seboj ustrezen čitalec,
  • žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo. Pomembno je, da je na dokumentu naveden lastnik živali in žival z opisom (vrsta, pasma, spol, barva, velikost, teža, starost). To ni dokument, ki ga napiše lastnik sam, ampak na primer:
    • račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena, ali račun od veterinarja, če vsebujeta ustrezne podatke,
    • kupoprodajna pogodba, ali
    • drugo ustrezno potrdilo.

Netrgovski premiki hišnih ptic iz ostalih tretjih držav ali ozemelj v Slovenijo in Evropsko unijo

Netrgovski premik hišnih ptic v EU iz ostalih tretjih držav je dovoljen samo preko vstopnih točk za potnike (vsebina v anglšekem jeziku), ki so jih države članice EU posebej določile za namen vstopa/premika hišnih ptic v EU. Vstopna točka za potnike je mejni prehod, kjer pristojni organ opravi pregled dokumentov in identitete živali. Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovorna, da na vstopni točki za potnike naveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanje.

V Slovenijo je vstop s hišnimi pticami možen le preko mejne kontrolne točke (stran je v angleščini). 

Hišne ptice, ki vstopijo iz tretje države v EU, se lahko premikajo le neposredno od vstopne točke za potnike do gospodinjstva ali drugega prebivališča v EU. V 30 dnevnem obdobju po datumu vstopa v EU se te hišne ptice ne smejo vnesti na predstave, sejme, razstave ali druge prireditve za ptice.