Skoči do osrednje vsebine

Pogoje za vstop ali potovanje s hišnimi živalmi v države, ki niso članice Evropske unije (EU), predpisujejo nacionalne zakonodaje tretjih držav, v ali preko katerih žival potuje. V izogib zapletom se je priporočljivo dovolj zgodaj pred načrtovanim potovanjem pozanimati, kakšne pogoje mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo. Nekateri postopki za pridobitev pogojev lahko namreč trajajo tudi več mesecev.

Zahteve tretjih držav za vnos hišnih živali

Za namen urejanja netrgovskih premikov hišnih živali se za Norveško, Severno Irsko in Švico uporabljajo enaki pogoji kot za članice EU.

Če se pri potovanju prečka tretje države ali države članice EU, je treba upoštevati tudi njihove pogoje za sprejem živali v državo, čeprav gre samo za tranzit.

Lastnik živali se mora pred vsakim potovanjem z živaljo v tretje države pravočasno pozanimati v namembni državi, kakšni so veterinarski pogoji in predpisi za sprejem živali v to državo, in si pridobiti, če država to zahteva, tudi uvozno dovoljenje in vzorec veterinarskega spričevala. Nekatere tretje države namreč dovolijo, da pse, mačke in bele dihurje pri vstopu v državo spremlja EU potni list za hišne živali, druge pa zahtevajo, da žival spremlja veterinarsko spričevalo, ki ga izda uradni veterinar pristojnega organa.

Veterinarsko spričevalo

Je dokument, ki zagotavlja skladnost z eno ali več zahtevami glede zdravja in dobrobiti živali. Uporablja se kot identifikacijski dokument živali med EU in tretjimi državami oziroma ozemlji izven EU. Potrdi in izda ga uradni veterinar pristojnega organa (stran je v angleščini) v državi, iz katere žival potuje.

Pri premikih iz EU v tretje države ali ozemlja obliko in vsebino veterinarskega spričevala ter morebitne priloge določa tretja država. Za nekatere države so veterinarska spričevala za izvoz že pripravljena in objavljena. Na spletni strani oziroma na območnem uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (OU) je možno preveriti, ali že obstaja vzorec veterinarskega spričevala in ali je skladen s pogoji, ki jih zahteva namembna država. Če vzorec spričevala že obstaja in je skladen s pogoji tretje države, mora lastnik odpremo živali najaviti najmanj tri delovne dni pred predvidenim potovanjem pristojnemu uradnemu veterinarju OU. Za najavo mora uporabiti obrazec Najava odpreme pošiljke za izvoz.

Če spričevala še ni ali je treba obrazec spričevala spremeniti (novi predpisi, novi veterinarski pogoji za uvoz, dodatni pogoji zaradi pojava kužne bolezni ali drugega vzroka ali podobno), mora lastnik sam pripraviti vzorec veterinarskega spričevala (v wordu), v pravilnem in strokovno ustreznem jeziku, po pridobitvi pogojev namembne tretje države. Slovenski jezik mora biti v spričevalu vedno na prvem mestu. Postopek usklajevanja spričevala lahko traja tudi več tednov, zato je treba to storiti pravočasno.

Nekatere tretje države za vstop živali v državo, glede na informacije na njihovih spletnih straneh, sprejmejo tudi EU potni list za hišne živali - na primer Bosna in Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija. Vseeno pa je to informacijo priporočljivo preveriti pri pristojnem organu zadevne tretje države.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Vračanje s hišno živaljo v Slovenijo (EU)

V primeru vračanja s hišno živaljo v Slovenijo (EU) se je treba glede pogojev za ponovni vstop pozanimati preden žival zapusti EU. Pogoji so odvisni od živalske vrste.

Zakonodaja