Skoči do osrednje vsebine

Veterinarska spričevala za izvoz v tretje države

Veterinarsko spričevalo je dokument, ki mora na zahtevo države uvoznice spremljati pošiljko živali ali proizvodov živalskega izvora ob uvozu. V njem pristojni organ potrdi izpolnjevanje določenih zahtev glede zdravja živali in zdravstvenih zahtev za proizvode. 

Izvoznik se mora pred vsakim izvozom pošiljke v skladu z Zakonom o veterinarskih merilih skladnosti in Pravilnikom o pripravi veterinarskih spričeval za izvoz in postopku najave pošiljk pravočasno pozanimati v tretji državi, kakšni so veterinarski pogoji za sprejem (uvoz) pošiljke v to državo (predpisi, morebitni vzorec veterinarskega spričevala) in si pridobiti, v kolikor država to zahteva, tudi uvozno dovoljenje.

Pravilnik o pripravi veterinarskih spričeval za izvoz in postopku najave pošiljk v Prilogi določa predlogo obrazca Najava odpreme pošiljke za izvoz, ki jo morajo izvozniki uporabljati za najavo pošiljke na Območni urad UVHVVR.

Priprava in naročanje

Na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) oziroma na območnem uradu (OU UVHVVR) mora izvoznik preveriti, ali že obstaja vzorec veterinarskega spričevala in ali je vzorec spričevala skladen s pogoji, ki jih zahteva namembna država. Vzorci so objavljeni spodaj.  

Če izvoznik na podlagi preverjanja ugotovi, da vzorec spričevala že obstaja, mora pošiljko najmanj tri delovne dni pred odpremo najaviti pristojnemu uradnemu veterinarju OU UVHVVR.

Za najavo mora izvoznik uporabiti predlogo obrazca Najava odpreme pošiljke za izvoz.

Če izvoznik na podlagi preverjanja ugotovi, da je vzorec spričevala treba spremeniti (novi predpisi, novi veterinarski pogoji za uvoz, dodatni pogoji zaradi pojava kužne bolezni ali drugega vzroka, itd.) ali da vzorec spričevala ni objavljen na spletni strani UVHVVR, sam pripravi vzorec veterinarskega spričevala (v wordu) v pravilnem in strokovno ustreznem jeziku po pridobitvi pogojev namembne tretje države.

Slovenski jezik mora biti v spričevalu vedno na prvem mestu. Izvoznik mora tudi v tem primeru pisno najaviti odpremo pošiljke pristojnemu OU UVHVVR na predpisanem obrazcu, vzorec spričevala pa poslati v elektronski obliki prav tako na pristojni OU UVHVVR.

Vzorci veterinarskih spričeval za izvoz

Za izvoz v določene tretje države veljajo posebna pravila. Podrobne informacije najdete na spodnjem seznamu držav:

Spričevala, ki so značena z »*«, so bila pripravljena v skladu z veterinarskimi pogoji tretjih držav, ki so veljali v času priprave teh spričeval (usklajena s pristojnim organom), vendar ni nujno, da pogoji, navedeni v teh spričevalih še vedno veljajo.

Evropa in Carinska unija

Azija

Afrika

Severna Amerika

Latinska Amerika

Oceanija