Skoči do osrednje vsebine

Veterinarska spričevala za izvoz v tretje države

Veterinarsko spričevalo je dokument, ki mora na zahtevo države uvoznice spremljati pošiljko živali ali proizvodov živalskega izvora ob uvozu. V njem pristojni organ potrdi izpolnjevanje določenih zahtev glede zdravja živali in zdravstvenih zahtev za proizvode. 

Izvoznik se mora pred vsakim izvozom pošiljke v skladu z Zakonom o veterinarskih merilih skladnosti in Pravilnikom o postopku izdaje veterinarskih spričeval za izvoz (Uradni list RS 60/2006) pravočasno pozanimati v tretji državi, kakšni so veterinarski pogoji za sprejem (uvoz) pošiljke v to državo (predpisi, morebitni vzorec veterinarskega spričevala) in si pridobiti, v kolikor država to zahteva, tudi uvozno dovoljenje.

Priprava in naročanje

Na spletni strani Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) oziroma na območnem uradu (OU UVHVVR) mora izvoznik preveriti, ali že obstaja obrazec veterinarskega spričevala in ali je obrazec spričevala skladen s pogoji, ki jih zahteva namembna država. Obrazci so objavljeni spodaj.  

Če izvoznik na podlagi preverjanja ugotovi, da obrazec spričevala že obstaja, mora pošiljko najmanj tri delovne dni pred odpremo najaviti pristojnemu uradnemu veterinarju OU UVHVVR.

Za najavo mora izvoznik uporabiti Obrazec za najavo pošiljke.

Če izvoznik na podlagi preverjanja ugotovi, da je obrazec spričevala treba spremeniti (novi predpisi, novi veterinarski pogoji za uvoz, dodatni pogoji zaradi pojava kužne bolezni ali drugega vzroka, itd.) ali da obrazec spričevala ni objavljen na spletni strani UVHVVR, sam pripravi obrazec veterinarskega spričevala (v wordu) v pravilnem in strokovno ustreznem jeziku po pridobitvi pogojev namembne tretje države.

Slovenski jezik mora biti v spričevalu vedno na prvem mestu. Izvoznik mora tudi v tem primeru pisno najaviti odpremo pošiljke pristojnemu OU UVHVVR na predpisanem obrazcu, obrazec spričevala pa poslati v elektronski obliki prav tako na pristojni OU UVHVVR.

Navodila za izvoznike v zvezi s postopki naročanja, priprave in izdaje veterinarskih spričeval, ki pri izvozu v tretje države spremljajo pošiljke živali in živalskih proizvodov.

Obrazci veterinarskih spričeval za izvoz

Za izvoz v določene tretje države veljajo posebna pravila. Podrobne informacije najdete na spodnjem seznamu držav:

Spričevala, ki so značena z »*«, so bila pripravljena v skladu z veterinarskimi pogoji tretjih držav, ki so veljali v času priprave teh spričeval (usklajena s pristojnim organom), vendar ni nujno, da pogoji, navedeni v teh spričevalih še vedno veljajo.

Evropa in Carinska unija

Azija

Afrika

Severna Amerika

Latinska Amerika

Oceanija