Skoči do osrednje vsebine

Živali, živila živalskega izvora in ostali proizvodi živalskega izvora morajo ob izvozu v Kanado izpolnjevati zahteve, ki izvirajo iz zakonodaje države uvoznice. V skladu z zahtevami države uvoznice je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo, izvozno spričevalo za določeno vrsto živali oziroma proizvod. Izvozno spričevalo izda uradni veterinar Območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Izvoz mesa govedi in izdelkov iz mesa govedi

Kanadska agencija za nadzor hrane (angleško Canadian Food Inspection Agency - CFIA) je v letu 2014 opravila pregled izpolnjevanja pogojev za izvoz govejega mesa in izdelkov iz govejega mesa v štirih državah članicah (Irska, Švedska, Francija in Italija). Na podlagi rezultatov pregleda je odobrila izvoz le-tega iz 19 držav članic Evropske unije (EU), med njimi tudi iz Slovenije. Poročilo pregleda je bilo objavljeno 5. oktobra 2015 na spletni strani kanadske agencije za nadzor hrane (v angleškem jeziku)

Pošiljko mesa govedi mora spremljati izvozno spričevalo za sveže in zamrznjeno goveje meso, ki je na voljo v sistemu TRACES. Prav tako je v sistemu TRACES dostopno tudi spričevalo za mesne izdelke iz uvoženega mesa govedi.

Poleg navedenega je v zvezi s kemičnimi ostanki treba vedeti, da bodo pošiljke predmet rednega monitoringa, da se oceni, ali so v skladu s kanadskimi mejnimi vrednostmi ostankov (angleško Maximum Residue Limit - MRL). To je podoben pristop, kot ga tudi EU izvaja pri uvozu iz Kanade in drugih tretjih držav. Kanadske mejne vrednosti ostankov je mogoče najti na spletni strani kanadske agencije za nadzor hrane (v angleškem jeziku).

UVHVVR je konec oktobra 2015 po pozivu obratom za prijave za izvoz v Kanado, predlagala 4 obrate:

 • Celjske mesnine d.d. (SI 103 ES)
 • Celjske mesnine d.d. (SI 705 ES)
 • MDK-meso d.o.o. in MDK d.d. (SI 705 ES)
 • Proconi d.o.o. (SI 813 ES)

Izvoz mesa prašičev in izdelkov iz svinjine

februarju in marcu 2015 je CFIA opravila prvega izmed serij pregledov v državah članicah s prvotnim namenom, da se na osnovi pregledov v posameznih državah prizna sistem nadzora za vse države članice. V okviru tega pregleda je bil opravljen tudi pregled sistema nadzora v klavnicah za zakol prašičev ter v  obratih za predelavo svinjskega mesa v Sloveniji. Glavni poudarki so bili na delovanju sistema nadzora v klavnicah pred in po zakolu, sistema notranjih kontrol HACCP (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni sistem analize tveganj in kritičnih nadzornih točk), mikrobiološkimi kontrolami ter nadzorom nad ostanki škodljivih snovi v mesu. Poročilo tega sklopa pregledov je bilo objavljeno 2018 na spletni strani kanadske agencije za nadzor hrane (v angleškem jeziku).

Zaključek teh pregledov je, da se odobri sistem nadzora samo v državi, kjer so ocene in ugotovitve pregleda pozitivne in to samo za vrsto živali, za katero je bil opravljen pregled. Poročilo in dodatne garancije po pregledu omogočajo Sloveniji izvoz svinjine in izdelkov iz svinjskega mesa v Kanado.

Spričevalo za izvoz svinjine je dostopno v TRACES sistemu, spričevalo za izvoz izdelkov iz svinjine pa še ni dogovorjeno.

Izvoz je možen iz odobrenih obratov, ki izpolnjujejo pogoje za trgovanje v EU, oziroma za izvoz v tretje države. Zahtevo za uvrstitev obrata morajo zainteresirani obrati poslati na Glavni urad UVHVVR na e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si 

Za prijavo je nujno navesti sledeče podatke: ime obrata, številka odobritve, naslov in telefonska številka ter šifre dejavnosti (angleško Activity codes).

Šifre dejavnosti

 1. Klanje
  • (1a) govedo, (1b) teleta, (1c) ovce, jagenjčki in koze, (1d) prašiči, (1e) konji,  (1f) perutnina, (1g) kunci
  • (1i) obredno klanje – Halal
  • (1j) obredno klanje – Kosher
 2. Proizvodnja konzerv
  • (2f) perutninsko meso, (2x) rdeče meso, (2g) kunčje meso
 3. Izkoščevanje in razsek
  • (3f) perutninsko meso, (3x) rdeče meso , (3g) kunčje meso
 4. Predelava stranskih proizvodov za prehrano ljudi (mast, ocvirki…)
 5. Proizvodnja naravnih ovojev za klobase
 6. Predelava
  • (6f) meso perutnine, (6x) rdeče meso, (6g) kunčje meso
 7. Pakiranje, označevanje in shranjevanje
 8. Živalski stranski proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi
 9. /
 10. Skladiščenje
  • (10a) hladilnica, (10b) skladišče brez predpisanega temperaturnega režima

Če država oziroma obrati, ki so na listi, niso aktivni, je po petih letih potreben ponoven pregled!

Pregled je možen tudi za kategorije mesa, za katere država še ni odobrena (na primer odobritev za perutninsko meso in izdelke iz perutninskega mesa), na zahtevo UVHVVR preko Evropske komisije.

Obrazci veterinarskih spričeval za izvoz

Na spletni strani UVHVVR so objavljena bilateralna spričevala:

 • za izvoz hrane za hišne živali (priboljškov),
 • za izvoz pasjih žvečilk (svinjska ušesa, goveje kite, svinjske kite),
 • za trofeje,
 • za izvoz ptic v ujetništvu.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

V sistemu TRACES pa so dostopna tudi spričevala za:

 • predelano hrano za hišne živali, vključno s konzervirano hrano,
 • izvoz vodnih živali za prodajo na drobno ali prehrano,
 • enoprsti kopitarji:
  • konji za stalen izvoz
  • začasen izvoz
  • kanadski konji, ki se vračajo v Kanado po manj kot 90 dneh bivanja v EU,
 • izvoz dovoljenih proizvodov pridobljenih iz živalskih odpadkov (samo iz neprežvekovalcev),
 • izvoz hrane za okrasne ptice in glodavce,
 • izvoz hrane za okrasne ptice z vsebnostjo sestavin živalskega izvora,
 • izvoz predelane prašičje krvi,
 • jajčni proizvodi,
 • mesni proizvodi iz uvožene govedine,
 • plemenski prašiči,
 • prašičje meso,
 • goveje meso,
 • surovi živalski proizvodi in stranski proizvodi za farmacevtsko industrijo.
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Izvoz čebeljih matic

Slovenija si prizadeva pridobiti tudi možnosti za izvoz čebeljih matic v Kanado.