Skoči do osrednje vsebine

Kitajska je s sprejetjem zakona o varnosti hrane Kitajske postavila pravno podlago za podrobnejše izvedbene predpise, ki urejajo uvoz hrane in pijač na Kitajsko. Tako od 1. januarja 2022 velja za uvoz na Kitajsko nova zakonodaja, ki predpisuje registracijo vseh čezmorskih proizvajalcev hrane, predelovalcev in skladišč ter izvoznikov hrane in pijač na Kitajsko.

Nova zakonodaja podrobno opisuje zahteve glede izvoza hrane na Kitajsko, vključno z registracijo obratov, izpolnjevanjem dokumentov uvoznikov in izvoznikov, karanteno in inšpekcijskim pregledom ter označevanjem izdelkov. Država izvoznica mora dodeliti registracijsko številko Splošne uprave kitajske carine (angleško General Administration of Customs of the People's Republic of China – GACC) ali številko obrata, natisnjeno na zunanjem in notranjem pakiranju.

Vse proizvajalce hrane, ki izvažajo hrano na Kitajsko, mora registrirati državna služba za nadzor in kontrolo GACC. Hrana je razvrščena na: hrano z »nizkim tveganjem«, hrano s »srednjim tveganjem« in hrano z »visokim tveganjem«.

Postopek registracije pri kitajskih organih

Za subjekte, ki sodelujejo pri proizvodnji, predelavi in skladiščenju izdelkov, izvoženih na Kitajsko, od 1. 1. 2022 velja obveznost registracije pri kitajskih organih. Odvisno od kategorije proizvodov so predpisani postopki.

  1. Obvezna samoregistracija v kitajskem sistemu za registracijo uvoznih živilskih podjetij (stran je v angleščini); angleško China Import Food Enterprises Registration – CIFER SINGLEWINDOW), brez validacije pristojnega organa države izvoznice velja za hrano, ki ne spada v eno izmed 18 zgoraj navedenih kategorij hrane s srednjim in visokim tveganjem. Za prijavljene obrate so kitajski organi poslali vstopne kode in obrati izvedejo samoregistracijo, ki jo GACC potrdi. Na platformi se zahteva predložitev številke odobritve, registracije, avtorizacije. Upravljavec mora vnesti številko odobritve, kot je navedena za obrate, ki proizvajajo živila živalskega izvora oziroma identifikacijsko številko (ID) za ostale živilske obrate.

  2. Za hrano s srednjim in visokim tveganjem, ki spada med 18 kategorij je obvezna registracija v platformo CIFER SINGLEWINDOW. Hrana s srednjim tveganjem, v kateri je 14 kategorij, in hrana z visokim tveganjem, kjer so 4 kategorije, mora imeti posebno »priporočilo« oziroma uradno zahtevo za registracijo pristojnega organa države izvoznice.
  • Za podjetja, ki že imajo dovoljenje za izvoz na Kitajsko in so ga pridobila po postopku odobritve uvoza na Kitajsko ter so bila že registrirana v platformi Uprave za certificiranje in akreditacijo Ljudske republike Kitajske (angleško Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China – CNCA) do 31. oktobra 2021, se je registracija avtomatsko prenesla v novo platformo CIFER SINGLEWINDOW. Ponovna registracija bo potrebna 3 do 6 mesecev pred iztekom registracije.
  • Za predlagana podjetja, ki še nimajo dovoljenja za izvoz oziroma postopek odobritve izvoza za dotično vrsto živila še ni bil končan, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) dodeli vstopne kode in gesla. Ti obrati v platformo CIFER SINGLEWINDOW vnesejo zahtevane osnovne podatke. Registracijo z zahtevanimi dokumenti iz sistema dopolni še UVHVVR in preko sistema pošlje dosje v odobritev na GACC. Dokler kitajski pristojni organ ne konča postopka, izvoz ni možen.
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Registracija proizvajalcev in izvoznikov hrane na Kitajsko.
GACC je registracijska številka Splošne uprave kitajske carine (angleško General Administration of Customs of the People's Republic of China – GACC).

Vrste registrov GACC-1-1 GACC-1-2 GACC-1-3 GACC-2-1
Predmet registracije Splošna registracija za čezmorske proizvajalce Registracija za čezmorske proizvajalce hrane s srednjim tveganjem Registracija za čezmorske proizvajalce hrane z visokim tveganjem Splošna registracija za čezmorske izvoznike
Vrsta obrata • obrati za predelavo hrane
• proizvajalci
• predelovalci
• obrati za pakiranje, prepakiranje
• hladilnice, skladišča


• obrati za predelavo hrane
• hladilnice, skladišča
• predelovalci
• obrati za pakiranje, prepakiranje
• proizvajalci
• obrati za predelavo hrane
• ribiške ladje za zamrzovanje, transport ali ladje tovarne itd.
• hladilnice, skladišča
• obrati za pakiranje, prepakiranje
• predelovalci
• proizvajalci
• čezmorski proizvajalci, trgovci, zastopniki…
• za GACC-1-2 in GACC-1-3 kategorije hrane se morajo izvozniki iz hladilnic (angleško cold storage - CS) ali suhih skladišč (angleško dry storage - DS) prijaviti v GACC register za CS oz. DS
Stopnja tveganja Nizka stopnja tveganja Srednja stopnja tveganja Visoka stopnja tveganja Vsi nivoji tveganja
Kategorija hrane • zelenjava in izdelki iz zelenjave, razen sveže in dehidrirane zelenjave
• predelana žita in proizvodi iz njih
• čaj
• predelani oreščki in izdelki iz semen
• alkohol
• pijače in zamrznjene pijače (sladoled)
• piškoti, pecivo, kruh
• sladkorji vključno s surovim sladkorjem, laktozo sirupom
• sladkarije, čokolada (vključno s čokolado, nadomestkom kakavovega masla in izdelki iz nje)
• začimbe (brez sladkorja)
• pražena zrna kavovca, kakavova zrna in izdelki iz njih (razen čokolade)
• sadni izdelki (razen suhega sadja)
• druga predelana hrana

• ovoji za klobase
• čebelji proizvodi
• jajca in jajčni proizvodi
• jedilna olja in masti, oljnice
• polnjeni pšenični
izdelki
• užitna žita, izdelki mlevske žitne industrije in slad
• sveža in sušena zelenjava ter sušen fižol
• začimbe
• oreščki in semena
• suho sadje
• zamrznjeno sadje
• nepražena kavna in kakavova zrna
• živila za posebne prehranske namene
• zdrava hrana
• meso in mesni izdelki
• ribe in ribiški proizvodi
• mleko in mlečni izdelki
• ptičja gnezda in proizvodi
• meso **
• ribe in ribiški proizvodi in konzervirani ribiški proizvodi **
• mleko in mlečni izdelki **
• ptičja gnezda in proizvodi **
• hrana za posebno prehrano-dietna hrana *
• predelane arome rastlinskega izvora *
• čebelji proizvodi *
• jajca in jajčni proizvodi *
• žita in žitni izdelki *
• suho sadje in oreščki *
• zelenjava in zelenjavni izdelki *
• olje in oljna semena *
• tradicionalne kitajske medicinske snovi živalskega in rastlinskega izvora *
• brezalkoholne pijače in pitna voda
• konzervirana hrana
• čaj
• druga predelana hrana
• druga hrana rastlinskega izvora
• pecivo, piškoti in krekerji
• kandirano (konzervirano) sadje
• sladkor
• alkoholne pijače
• ostala hrana
Veljavnost registracije 5 let 5 let 5 let 5 let

Opomba: * Srednja stopnja tveganja
** visoka stopnja tveganja

Postopek za odobritev izvoza

Postopek za odobritev izvoza živil živalskega izvora na Kitajsko je dolgotrajen. Po naših izkušnjah traja več let. Po vzpostavitvi novega sistema naj bi se ta čas skrajšal.

Prva stopnja je uradna zahteva za dostop na trg za proizvode z visokim tveganjem. Ta uradna zahteva gre preko ambasade na GACC, ki je po obsežni politični in strukturni reformi v 2018 nadomestil Splošno upravo za nadzor nad kakovostjo, inšpekcijo in karanteno (angleško General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ).

GACC je zadolžen za postopke odobritve sistema v državi izvoznici, kar pomeni, da mora država najprej izpolniti obsežen vprašalnik za posamezno vrsto živil (kot na primer mleko in mlečne izdelke, meso perutnine in izdelke iz perutninskega mesa, svinjsko meso in izdelke iz svinjine, med in čebelje pridelke, ribe in izdelke iz rib). UVHVVR kot pristojni organ mora na vsak vprašalnik posebej odgovoriti in ga poslati preko slovenske ambasade v Pekingu na GACC.

Ko kitajski uradni organ vprašalnik ugodno oceni, sledi inšpekcijski obisk kitajskega organa za vsako vrsto živil posebej. Med UVHVVR in GACC se pripravi dogovor o sodelovanju,  tako imenovan Protokol, in uskladi veterinarsko izvozno spričevalo na osnovi zahtev Kitajske in zakonodaje Evropske Unije. Temu sledi odobritev posameznih zainteresiranih podjetij glede izpolnjevanja kitajskih standardov in končna registracija podjetij v CIFER SINGLEWINDOW.

Živali, živila živalskega izvora in ostali proizvodi živalskega izvora morajo ob izvozu na Kitajsko izpolnjevati zahteve, ki so v skladu s kitajsko zakonodajo. V skladu z zahtevami je treba pripraviti ustrezno dokumentacijo, izvozno spričevalo za določeno vrsto živali oziroma proizvod. Izvozno spričevalo izda uradni veterinar Območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Izvoz mleka

Postopek za mleko je bil zaključen 6. junija 2016. CNCA je objavila seznam slovenskih mlekarn, na katerem je 5 mlekarn:

  • Ljubljanske mlekarne,
  • Mlekarna Celeia,
  • Mlekarna Planika Kobarid,
  • Pomurske mlekarne in
  • Mlekarna Ljutomer.

Registracija je veljavna 5 let in jo je po poteku potrebno obnoviti. Seznam obratov je dostopen na spletni strani GACC.

Glede na podpisan Protokol, Slovenija lahko izvaža le slovensko mleko, podpisniki spričeval pa so uradni veterinarji, katerih žig in podpis je UVHVVR uradno posredoval na Kitajsko.

Izvoz medu

Avgusta 2017 je Kitajska inšpekcijska ekipa opravila pregled sistema nadzora nad zdravjem čebel, medom in čebeljimi pridelki ter proizvodi iz medu. Pregledu je sledil podpis Protokola (Inšpekcijskega, karantenskega in sanitarnega protokola med UVHVVR in GACC) o čebeljih proizvodih, namenjenih izvozu iz Slovenije na Kitajsko.

Postopek za izvoz je s prijavo uspešno končalo podjetje Medex d.o.o.. Obrat je objavljen na spletni strani GACC. Spričevalo za izvoz medu je uradno potrjeno in je izvoz možen od 23. januarja 2021.

Glede na podpisan Protokol, Slovenija lahko izvaža le slovenski med, podpisniki spričeval pa so uradni veterinarji, katerih žig in podpis je UVHVVR uradno posredoval na Kitajsko.

Izvoz perutninskega mesa

Postopek za izvoz perutninskega mesa je v teku.

Inšpekcijski pregled je bil opravljen v septembru 2019. Protokol za izvoz perutninskega mesa je bil usklajen in podpisan med obema upravama 7. junija 2021. Na osnovi protokola je bilo pripravljeno tudi veterinarsko izvozno spričevalo.  UVHVVR je predlagal podjetja, primerna za kitajski trg, in jih vnesla v register. Trg za izvoz perutninskega mesa bo odprt, ko bo GACC potrdil vpis.

Glede na podpisan Protokol, bo Slovenija lahko izvažala le perutninsko meso pridobljeno od živali rojenih, vzrejenih in zaklanih v Sloveniji. Podpisniki spričeval pa so uradni veterinarji, katerih žig in podpis je UVHVVR uradno posredoval na Kitajsko.

Izvoz mesa prašičev

Postopek za izvoz mesa prašičev je v teku. Inšpekcijski pregled je bil opravljen v septembru 2019. Trenutna situacija je zaradi hudih težav Kitajske z afriško prašičjo kugo in nastalo situacijo zaradi pandemije COVID-19, upočasnila potek usklajevanja dokumentov.

Protokol za izvoz mesa prašičev med obema upravama je v fazi čakanja na potrditev Kitajske. Po potrditvi bo na osnovi Protokola pripravljeno tudi veterinarsko izvozno spričevalo ter izvedena registracija podjetij na spletni strani GACC. 

Vzorci spričeval

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Priročnik za registracijo podjetij v CIFER SINGLEWINDOW