Skoči do osrednje vsebine

Odobritev živilskega obrata

Odobritev živilskega obrata

Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Uradni list RS, št. 96/14) dololoča, da je odobritev živilskega obrat obvezna, če gre za obrate, ki izvajajo dejavnosti:

a)     na podlagi odločitve, ki jo sprejme Evropska komisija;

b)     za katere so določene zahteve v Prilogi III Uredbe 853/2004/ES, razen v primeru zahtev, ki veljajo za primarno proizvodnjo in prodajo na drobno;

c)     iz priloge III Uredbe 853/2004/ES, če obrat prodaje na drobno odda več kot 25 odstotkov živil živalskega izvora, ki so predmet njegovega poslovanja, drugim obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika.

A. Odobritev na podlagi odločitve, ki jo sprejme Evropska komisija

Na podlagi odločitve Evropske komisije je od 1. julija 2013 potrebno odobriti vse obrate za proizvodnjo kalčkov. Zahteve za odobritev so določene v Uredbi Komisije ES/210/2013.

IZJEMA:

Odobritev proizvodnje kalčkov ni potrebna v primeru, da se proizvodnja kalčkov izvaja v okviru posameznega gostinskega obrata izključno za njegove lastne potrebe.

B. Odobritev obratov, ki izvajajo dejavnosti za katere so zahteve določene v III. Uredbe 853/2004/ES, razen tistih, ki veljajo za primarno proizvodnjo in prodajo na drobno 

V to skupino spadajo naslednje kategorije obratov:

• klavnice, razsekovalnice za meso domačih parkljarjev;

• klavnice, razsekovalnice za meso perutnine in lagomorfov;

• klavnice, razsekovalnice za meso gojene divjadi;

• klavnice, razsekovalnice za meso gojenih kopenskih sesalcev, ki niso domači parkljarji;

• obrati za obdelavo divjadi, razsekovalnice za meso divjadi;

• obrati za proizvodnjo mletega mesa, mesnih pripravkov in strojno izkoščenega mesa;

• obrati za proizvodnjo mesnih izdelkov;

• odpremni centri in obrati za prečiščevanje živih školjk;

• obrati za ribiške proizvode in obrati za proizvodnjo svežih ribiških proizvodov;

• predelovalna plovila, zmrzovalna plovila;

• zbirni centri in predelovalni obrati za surovo mleko in mlečne izdelke;

• pakirni centri za jajca, obrati za proizvodnjo jajčnega melanža, predelovalni obrati jajc in jajčnih izdelkov;

• predelovalni obrati za žabje krake in polže;

• predelovalni obrati za živalske maščobe in ocvirke;

• predelovalni obrati – obdelani želodci, mehurji in čreva;

• predelovalni obrati – želatina, kolagen;

• hladilnice/zamrzovalnice;

• obrati za preembaliranje;

• veletržnice

C. Odobritev obratov prodaje na drobno, ki izvajajo dejavnosti iz priloge III Uredbe 853/2004/ES, če oddajo več kot 25 odstotkov živil živalskega izvora, ki so predmet njegovega poslovanja, drugim obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika.

IZJEMA:

Zahteva glede odobritve in omejitve glede obsega proizvodnje ne velja za obrate za predelavo medu in ostalih čebeljih pridelkov.

Če obrat izpolnjuje zahteve, UVHVVR dovoli izvajanje živilske dejavnosti, določi obratu kontrolno številko odobritve in vpiše obrat v seznam obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora v RS. Odobreni obrati smejo pričeti s proizvodnjo šele potem, ko jih odobri UVHVVR.

Postopek odobritve obrata se prične z vlogo na obrazcu za odobritev obrata.
Obrazec vloge za odobritev obrata

Seznam odobrenih živilskih obratov

  • Seznam odobrenih živilskih obratov

    Seznami in evidence | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin