Skoči do osrednje vsebine

Odobritev živilskega obrata

Odobritev živilskega obrata

Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Uradni list RS, št. 96/14) določa, da je odobritev živilskega obrat obvezna, če gre za obrate, ki izvajajo dejavnosti:

 1. na podlagi odločitve, ki jo sprejme Evropska komisija;
 2. za katere so določene zahteve v Prilogi III Uredbe 853/2004/ES, razen v primeru zahtev, ki veljajo za primarno proizvodnjo in prodajo na drobno;
 3. iz priloge III Uredbe 853/2004/ES, če obrat prodaje na drobno odda več kot 25 odstotkov živil živalskega izvora, ki so predmet njegovega poslovanja, drugim obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika.

1. Odobritev na podlagi odločitve, ki jo sprejme Evropska komisija

Na podlagi odločitve Evropske komisije je od 1. julija 2013 potrebno odobriti vse obrate za proizvodnjo kalčkov. Zahteve za odobritev so določene v Uredbi Komisije ES/210/2013.

Vlogo za odobritev obrata za proizvodnjo kalčkov se vloži pri pristojnem Območnem uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (OU UVHVVR).

IZJEMA:

Odobritev proizvodnje kalčkov ni potrebna v primeru, da se proizvodnja kalčkov izvaja v okviru posameznega gostinskega obrata izključno za njegove lastne potrebe.

2. Odobritev obratov, ki izvajajo dejavnosti za katere so zahteve določene v III. Uredbe 853/2004/ES, razen tistih, ki veljajo za primarno proizvodnjo in prodajo na drobno 

V to skupino spadajo naslednje kategorije obratov:

 • klavnice, razsekovalnice za meso domačih parkljarjev;
 • klavnice, razsekovalnice za meso perutnine in lagomorfov;
 • klavnice, razsekovalnice za meso gojene divjadi;
 • klavnice, razsekovalnice za meso gojenih kopenskih sesalcev, ki niso domači parkljarji;
 • obrati za obdelavo divjadi, razsekovalnice za meso divjadi;
 • obrati za proizvodnjo mletega mesa, mesnih pripravkov in strojno izkoščenega mesa;
 • obrati za proizvodnjo mesnih izdelkov;
 • odpremni centri in obrati za prečiščevanje živih školjk;
 • obrati za ribiške proizvode in obrati za proizvodnjo svežih ribiških proizvodov;
 • predelovalna plovila, zmrzovalna plovila;
 • zbirni centri in predelovalni obrati za surovo mleko in mlečne izdelke;
 • pakirni centri za jajca, obrati za proizvodnjo jajčnega melanža, predelovalni obrati jajc in jajčnih izdelkov;
 • predelovalni obrati za žabje krake in polže;
 • predelovalni obrati za živalske maščobe in ocvirke;
 • predelovalni obrati – obdelani želodci, mehurji in čreva;
 • predelovalni obrati – želatina, kolagen;
 • hladilnice/zamrzovalnice;
 • obrati za preembaliranje;
 • veletržnice.

3. Odobritev obratov prodaje na drobno, ki izvajajo dejavnosti iz priloge III Uredbe 853/2004/ES, če oddajo več kot 25 odstotkov živil živalskega izvora, ki so predmet njegovega poslovanja, drugim obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika.

IZJEMA:

Zahteva glede odobritve in omejitve glede obsega proizvodnje ne velja za obrate za predelavo medu in ostalih čebeljih pridelkov.

Če obrat izpolnjuje zahteve, UVHVVR dovoli izvajanje živilske dejavnosti, določi obratu kontrolno številko odobritve in vpiše obrat v seznam obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora v RS. Odobreni obrati smejo pričeti s proizvodnjo šele potem, ko jih odobri UVHVVR.

Postopek odobritve obrata za živila živalskega izvora se prične z vlogo na obrazcu za odobritev obrata.

Obrazec vloge za odobritev obrata

Dovoljenja oziroma posebna dovoljenja na področju trasmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE)

Snovi s specifičnim tveganjem (SRM) se lahko brez dovoljenja odstranjujejo v obratih za klanje živali in v primeru odstranjevanja hrbtenice govedi tudi v odobrenih razsekovalnicah. V kolikor bi želele odobrene razsekovalnice odstranjevati meso z glav govedi, starejših od 12 mesecev, ter hrbtenjače ovc in koz, starejših od 12 mesecev, potem morajo pridobiti dovoljenje UVHVVR za izvajanje te dejavnosti.
Prav tako se lahko v mesnicah odstranjujejo hrbtenice s trupov ali delov trupov govedi le v primeru, ko ima mesnica dovoljenje UVHVVR.

Nosilec dejavnosti (razsekovalnica ali mesnica) vloži vlogo za izdajo dovoljenja na OU UVHVVR na Obrazcu TSE-7.

Kri neprežvekovalcev, namenjena za proizvodnjo krvnih proizvodov neprežvekovalcev in živalski stranski proizvodi (ŽSP-ji) neprežvekovalcev, namenjeni za proizvodnjo predelanih živalskih beljakovin (PŽB) neprežvekovalcev, lahko izhajajo samo iz klavnic, ki ne izvajajo zakola prežvekovalcev in jih je pristojni organ odobril za dejavnost zakola neprežvekovalcev ali pa so to v primeru ŽSP razsekovalnice, v katerih ne poteka razsek oziroma odkoščevanje mesa prežvekovalcev.
ŽSP namenjeni za proizvodnjo PŽB pridobljenih iz prašičev lahko izhajajo samo iz klavnic, ki ne izvajajo zakola prežvekovalcev in perutnine ali odobrenih/registranih obratov v skladu z Uredbo 853/2004 ES, ki ne rokujejo z mesom prežvekovalcev ali perutnine. Prav tako lahko ŽSP namenjeni za proizvodnjo PŽB pridobljenih iz perutnine izhajajo samo iz klavnic, ki ne izvajajo zakola prežvekovalcev in prašičev ali iz odobrenih/registranih obratov v skladu z Uredbo 853/2004 ES, ki ne rokujejo z mesom prežvekovalcev ali prašičev.
Ne glede na zgornje pogoje lahko v primeru popolne ločenosti linij, ločenosti objektov in ob rednem izvajanju vzorčenja in analiz ŽSP oziroma krvi na prisotnost DNA prežvekovalcev, oziroma DNA perutnine ali DNA prašičev s strani nosilca dejavnosti, uradni veterinar izda klavnici, oziroma registrianemu/odobrenemu živilskemu obratu, posebno dovoljenje za ločeno zbiranje ŽSP neprežvekovalcev, krvi neprežvekovalcev, ŽSP prašičev in ŽSP perutnine namenjeni za proizvodnjo krvne moke, PŽB neprežvekovalcev, PŽB prašičev in PŽB perutnine tudi v primeru, ko ti obrati koljejo oziroma rokujejo z več vrstami živali.
OU Uprave na podlagi vloge nosilca živilske dejavnosti obratom izda posebno dovoljenje za zbiranje ŽSP kategorije 3 in krvi neprežvekovalcev, ŽSP prašičev in ŽSP perutnine.

Nosilec dejavnosti vloži vlogo za izdajo dovoljenja na OU UVHVVR na Obrazcu TSE-8.

Stroški

Za odobritev živilskega obrata se po Zakonu o upravnih taksah plača upravna taksa v višini 22,60 EUR.

Seznam odobrenih živilskih obratov