Skoči do osrednje vsebine

Registracija živilskega obrata

Nosilec živilske dejavnosti mora na način, ki ga zahteva pristojni organ, le-tega obveščati o vsakem obratu pod njegovim nadzorom, ki opravlja katero koli stopnjo proizvodnje, predelave in distribucije hrane. Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da ima pristojni organ vedno najnovejše podatke o obratih, vključno z obvestilom o vsaki pomembni spremembi dejavnosti ali zaprtju obstoječega obrata.

Postopek registracije živilskega obrata

Kot nosilec živilske dejavnosti morate najpozneje 15 dni pred začetkom izvajanja dejavnosti oddati vlogo za registracijo obrata.

To storite na dva načina:

  1. V primeru dejavnosti, ki ne sodijo med primarno pridelavo kamor sodi pridelava rastlin oziroma reja živali namenjenih za proizvodnjo živil, lahko storite tako, da izpolnite obrazec za registracijo obrata in spremembo podatkov.

  2. V primeru dejavnosti, ki sodijo v področje primarne proizvodnje pa izpolnite enega ali več od naslednjih obrazcev:

(*) Vloga omogoča tako registracijo obrata primarne pridelave živil kot primarne pridelave krme. V kolikor nosilec dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu poleg dejavnosti primarne pridelave živil opravlja tudi dejavnost primarne pridelave krme, potem na vlogi označi tudi dejavnosti obrata na področju krme.

Stroški

Za registracijo živilskega obrata se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.