Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Živali, živila živalskega izvora in ostali proizvodi živalskega izvora morajo ob izvozu v države izven Evropske Unije izpolnjevati zahteve, ki izvirajo iz zakonodaje države uvoznice. V skladu z zahtevami države uvoznice je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo, izvozno spričevalo za določeno vrsto živali oziroma proizvod. Izvozno spričevalo izda uradni veterinar Območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Splošno

Pomembno je, da se izvozniki pred nameravanim izvozom pozanimajo v državi uvoznici, kaj zahtevajo predpisi za uvoz določenega blaga, ter kakšna dokumentacija mora spremljati te pošiljke. Za živali ter proizvode živalskega izvora običajno veljajo precej strogi pogoji, pošiljko mora spremljati tudi veterinarsko spričevalo. Določene države pa imajo še posebej stroge pogoje, ki zahtevajo predhodno oceno in celo obisk v državi izvoznici, preden se dovoli uvoz.

Izvoz živali, proizvodov živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov iz Evropske Unije v Združeno kraljestvo (razen S Irske)

V skladu s Protokolom o Irski in Severni Irski, Severna Irska za področja izvoza živali, živil živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov še naprej ostaja del enotnega trga EU. Preostali del Združenega kraljestva (Velika Britanija) in kronsko odvisna ozemlja (Guernsey, Otok Man in Jersey) pa imajo od 1. januarja 2021 status tretje države in se za uvoz v to državo uporablja njihova nacionalna zakonodaja.

Zahteve za uvoz v Združeno kraljestvo po 1.januarju 2021 so povzete v njihovem dokumentu »Border Operating Model«.

Prehod na nov režim uvoza, vključno z vzorci spričeval, zahtevami glede predhodne najave pošiljke in nadzorom pred uvozom, so razdelili v tri obdobja: od 1. januarja 2021 do 1. aprila 2021, od. 1. aprila 2021 do 1. julija 2021 in od 1. julija 2021 dalje.

V obdobju od 1. januarja 2021 do 1. aprila 2021, se za uvoz v Združeno kraljestvo (razen v S Irsko) zahteva zdravstveno spričevalo za pošiljke, za katere se spričevalo zahteva tudi za trgovanje med državami članicami EU: za živali, njihov zarodni material in proizvode živalskega izvora, ki so predmet zaščitnih ukrepov zaradi pojavov bolezni (afriška prašičja kuga, aviarna influenca in druge). Za te pošiljke mora zastopnik v Združenem kraljestvu predhodno podati najavo v njihov sistem IPAFFS in pridobiti enkratno UNN številko, ki mora biti navedena tudi na zdravstvenem spričevalu. Za pošiljke določenih živalskih stranskih proizvodov (ŽSP), ki niso namenjeni prehrani ljudi, z višjim tveganjem je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za uvoz, prav tako se zahteva najava v sistem IPAFFS, pošiljko pa mora spremljati predpisan komercialni dokument. Za ostale proizvode živalskega izvora pa bo do 1. aprila 2021 potekal uvoz v Združeno kraljestvo po enakem postopku kot sedaj.

Združeno kraljestvo se je odločilo za podaljšanje obdobja, v katerem poteka izvoz določenega blaga iz Evropske unije v Združeno kraljestvo po obstoječem režimu.

Na spletni strani Vlade Združenega kraljestva je objavljena informacija, da bo predhodna najava za proizvode živalskega izvora (POAO), določene živalske stranske proizvode (ŽSP) in živila neživalskega izvora, ki so predmet posebnega režima zaradi ugotovljenih tveganj (HRFNAO), zahtevana šele od 1. oktobra 2021 dalje. S tem datumom vstopi v veljavo tudi zahteva, da te pošiljke pri uvozu v Združeno kraljestvo (Veliko Britanijo) spremlja izvozno zdravstveno spričevalo. Do sedaj je bil v skladu z dokumentom Border Operating Model rok za te zahteve 1. april 2021, torej gre za zamik za obdobje šest mesecev. Fizični pregledi POAO, določenih ŽSP in HRFNAO na uvoznih točkah v Združeno kraljestvo bodo obvezni šele od 1. januarja 2022 in se bodo izvajali na Mejnih kontrolnih točkah.

Fizične preglede rastlin z visokim tveganjem bo začelo Združeno kraljestvo izvajati na mejnih kontrolnih točkah pred vstopom v Združeno kraljestvo od 1. januarja 2022 dalje (sedaj se pregledi izvajajo na namembnem kraju, kamor je namenjena pošiljka). Obveznost predhodne najave pošiljke in dokumentacijski pregled, vključno z zahtevo za izvozno fitosanitarno spričevalo, bo za rastline z nizkim tveganjem in rastlinske proizvode obvezno od 1. januarja 2022 dalje.

Od marca 2022 dalje bodo pričeli fizične preglede pošiljk živali, rastlin z nizkim tveganjem in rastlinskih proizvodov izvajati na mejnih kontrolnih točkah. Za živali in blago, za katere je že od 1. januarja 2021 obvezna predhodna najava in zdravstveno ali fitosanitarno spričevalo, pa zahteve ostajajo v veljavi.

Vzorci spričeval za uvoz v Združeno kraljestvo so dostopni na spletni strani vlade Združenega kraljestva.

Pravila Združenega kraljestva za vnos živil, ki so del osebne prtljage potnikov najdete na spletni strani vlade Združenega kraljestva.

Izvoz v Švico

Na podlagi veterinarskega sporazuma med državami članicami Evropske unije in Švico veljajo za izvoz pošiljk živali in proizvodov živalskega izvora iz držav članic EU v Švico enaki pogoji kot za trgovanje znotraj Unije. To pomeni, da trgovanje z živalmi in s proizvodi živalskega izvora, ki so namenjeni za prehrano ljudi, med državami članicami EU in Švico poteka pod enakimi pogoji kot trgovanje z živalmi in s proizvodi živalskega izvora, namenjenimi za prehrano ljudi, med državami članicami EU (komercialni dokumenti, razen v izjemnih primerih, ko je v zakonodaji Skupnosti predpisano veterinarsko spričevalo).

Pristojni organ je Federalni urad za varno hrano in veterinarstvo Švice, kjer lahko preverite zahteve. 

Preverite spletno stran EU, kjer so objavljeni sporazumi, med drugim tudi med EU in Švico

Izvoz na Japonsko

Za izvoz živil živalskega izvora na Japonsko je potrebno predhodno opraviti zelo zahtevne postopke.

Slovenija je na podlagi interesa nosilcev dejavnosti pri pristojnih oblasteh Japonske zaprosila za dovoljenje za izvoz mesa in izdelkov iz mesa prašičev iz Slovenije na Japonsko. Po postopku izmenjave informacij ter obisku pristojnih organov Japonske v Sloveniji za preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvoz na Japonsko, smo prejeli uradno pismo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Japonske, s katerim so nas obvestili, da je uvoz tovrstnih živil mogoč, seveda ob izpolnjevanju točno določenih pogojev.

V skladu z definicijo ki smo jo prejeli s strani Japonske, »meso prašičev itd.« pomeni meso in drobovino, pridobljeno od prašičev, in mesne proizvode, proizvedene iz omenjenega mesa in drobovine, kot surovine, kakor so klobase, šunka, slanina itd.

Japonska dovoli uvoz mesa in izdelkov iz mesa prašičev le iz določenih držav in obratov, ki izpolnjujejo posebne pogoje za izvoz na Japonsko. Obrati morajo v svoj načrt notranjih kontrol vključiti posebne zahteve, ki so zahtevane za uvoz na Japonsko. O izpolnjevanju pogojev morajo ti obrati predhodno pred izvozom obvestiti Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Seznam obratov, ki so izkazali interes za izvoz na Japonsko, si lahko ogledate tukaj.

Ti obrati morajo med drugim izpolnjevati posebne zahteve glede izvora prašičev oz. mesa prašičev. Potrebno je zagotoviti, da so prašiči od katerih izvira meso, slovenskega izvora, oziroma izvirajo iz držav, ki so na seznamu za izvoz na Japonsko; t.i. tretje države, proste bolezni. To so države ali območja, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Japonske odobri za izvoz mesa prašičev itd., na Japonsko. Posodobljeni seznam t.i. tretjih držav, prostih bolezni, je dostopen na uradni spletni strani japonskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Izvoz izdelkov iz mesa prašičev, ki vsebujejo goveja čreva, na Japonsko trenutno ni mogoč. 

Pomembno: zaradi posebnih zahtev pristojnih organov Japonske, je v primeru da bi nosilci dejavnosti želeli kot surovino uporabljati meso prašičev iz druge države Evropske Unije, razen Slovenije, potrebno predhodno urediti postopek med Slovenijo in to državo, saj Japonska zahteva dodatne zahteve glede potrjevanja garancij kot veljajo za trgovanje z mesom prašičev med državami članicami Evropske Unije (pogoji original; pogoji neuradni prevod).

Pošiljko mesa in izdelkov iz mesa prašičev mora pri izvozu na Japonsko spremljati predpisano veterinarsko spričevalo za izvoz, ki ga izda uradni veterinar Območnega urada UVHVVR. 

Izvoz v Združene države Amerike

Glede pogojev za izvoz v Združene države Amerike lahko pogoje preverite na spletni strani pristojnega organa APHIS – USDA

Veterinarska spričevala za izvoz v tretje države

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin