Skoči do osrednje vsebine

Živali, živila živalskega izvora in ostali proizvodi živalskega izvora morajo ob izvozu v države izven Evropske unije (EU) izpolnjevati zahteve, ki izvirajo iz zakonodaje države uvoznice. V skladu z zahtevami države uvoznice je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo, izvozno spričevalo za določeno vrsto živali oziroma proizvod. Izvozno spričevalo izda uradni veterinar Območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Za izvoz določenih živil živalskega izvora (kot je meso in mesni izdelki) na Japonsko je potrebno predhodno izvesti zelo zahtevne postopke, vključno z izpolnitvijo vprašalnikov in inšpekcijskim obiskom pristojnih organov Japonske. 

Izvozniki se morajo predhodno pozanimati in pridobiti informacije glede zahtevanih uvoznih pogojev za živali ali proizvode živalskega izvora pri pristojnih organih Japonske, pri Ministrstvu za zdravje, delo in dobrobit (vsebina v angleškem jeziku) ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (vsebina v angleškem jeziku).

Japonska zakonodaja predpisuje ločen postopek odobritve za uvoz mesa vsake živalske vrste posebej. Slovenija je pridobila odobritev za meso in izdelke iz mesa prašičev, postopek za odobritev uvoza mesa in izdelkov iz mesa perutnine pa je še v teku.

Izvoz mesa in izdelkov iz mesa prašičev

Japonska dovoli uvoz mesa in izdelkov iz mesa prašičev le iz določenih držav in obratov, ki izpolnjujejo posebne pogoje za izvoz na Japonsko.

Na uradni spletni strani njihovega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (angleško Ministry of agriculture, forestry and fisheries - MAFF) je objavljen seznam držav, iz katerih je dovoljen uvoz mesa in izdelkov iz mesa prašičev (vsebina v angleškem jeziku). Seznam držav redno posodabljajo glede na aktualno stanje bolezni prašičev v svetu. 

Japonska ima zelo stroge pogoje glede zahtev za obrate, ki smejo izvažati meso in izdelke iz mesa prašičev na Japonsko, ki jih morajo ti obrati izpolnjevati, preden so uvrščeni na seznam za uvoz na Japonsko (vsebina v angleškem jeziku).

V kolikor obrat še ni uvrščen na seznam, je postopek dolgotrajen. Vsak obrat  mora v svoj načrt notranjih kontrol vključiti med drugim tudi posebne zahteve glede izvora prašičev oziroma mesa prašičev. Obrati morajo zagotoviti, da so prašiči od katerih izvira meso slovenskega izvora, oziroma izvirajo iz držav, ki so na seznamu za izvoz na Japonsko. O izpolnjevanju pogojev morajo ti obrati predhodno pred uvrstitvijo na seznam obvestiti Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava), ki preveri izpolnjevanje pogojev. V kolikor je rezultat pregleda ugoden, Uprava poda predlog na Japonsko, da se obrat uvrsti na seznam. V kolikor je bil obrat že uvrščen na seznam, pa še ni izvozil nobene pošiljke na Japonsko, mora izvoznik pred prvim izvozom na Japonsko (ali dobavo surovin za izdelke, ki se bodo izvozili na Japonsko) podati na Upravo vlogo za pregled izpolnjevanja pogojev. V kolikor so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, Uprava to sporoči MAFF.

Izvoz izdelkov iz mesa prašičev, ki vsebujejo goveja čreva, na Japonsko trenutno ni dovoljen. 

Zaradi posebnih zahtev pristojnih organov Japonske je v primeru, da bi obrat, ki je na seznamu za izvoz na Japonsko, kot surovino uporabil meso prašičev iz druge države EU, razen Slovenije, je potrebno predhodno urediti postopek med Slovenijo in to državo, saj Japonska zahteva dodatne zahteve glede potrjevanja garancij (vsebina v angleškem jeziku) kot veljajo za trgovanje z mesom prašičev med državami članicami EU.

Vsako pošiljko mesa in izdelkov iz mesa prašičev mora pri izvozu na Japonsko spremljati predpisano veterinarsko spričevalo za izvoz, ki ga izda uradni veterinar Uprave.

Obrazci veterinaskih spričeval za izvoz

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin