Skoči do osrednje vsebine

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Kratica dokumenta Dokument Naziv dokumenta Področje Namen Vrsta pošiljke
AQUA-INTRA-BAIT
AQUA-INTRA-BAIT (pdf, 812 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik vodnih živali, namenjenih za uporabo kot živa ribiška vaba, znotraj Unije

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Vodne živali

AQUA-INTRA-BAIT_IU 2021_1471

Vzorec veterinarskega spričevala za premik vodnih živali, namenjenih za uporabo kot živa ribiška vaba, znotraj Unije_IU 2021/1471

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Vodne živali

AQUA-INTRA-ESTAB
AQUA-INTRA-ESTAB (pdf, 827 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik vodnih živali, namenjenih v obrate akvakulture, znotraj Unije

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Vodne živali

AQUA-INTRA-ESTAB_UI 2021_1471

Vzorec veterinarskega spričevala za premik vodnih živali, namenjenih v obrate akvakulture, znotraj Unije_IU 2021/1471

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Vodne živali

AQUA-INTRA-HC
AQUA-INTRA-HC (pdf, 827 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik vodnih živali, namenjenih za prehrano ljudi, znotraj Unije

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Vodne živali

AQUA-INTRA-HC_UI 2021_1471

Vzorec veterinarskega spričevala za premik vodnih živali, namenjenih za prehrano ljudi, znotraj Unije_IU 2021/1471

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Vodne živali

AQUA-INTRA-RELEASE
AQUA-INTRA-RELEASE (pdf, 827 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik vodnih živali, namenjenih za izpust v naravo, znotraj Unije

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Vodne živali

AQUA-INTRA-RELEASE_UI 2021_1471

Vzorec veterinarskega spričevala za premik vodnih živali, namenjenih za izpust v naravo, znotraj Unije_IU 2021/1471

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Vodne živali

AQUA-INTRA-RESTRICT
AQUA-INTRA-RESTRICT (pdf, 826 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik vodnih živali, za katere se uporabljajo omejitve premikov ali ukrepi v nujnih primerih v zvezi z boleznimi s seznama ali porajajočimi se boleznimi, znotraj Unije

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Vodne živali

BBEE-INTRA
BBEE-INTRA (pdf, 789 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik čmrljev med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Čebele

BOV-EMB-B-INTRA
BOV-EMB-B-INTRA (pdf, 38 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik pošiljk zalog zarodkov goveda, zbranih ali pridobljenih ter pripravljenih in shranjenih pred 21. aprilom 2021 v skladu z Direktivo Sveta 89/556/EGS, ki jih je po 20. aprilu 2021 odpremila skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki je zarodke zbrala ali pridobila, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Zarodni material goveda

BOV-GP-PROCESSING-INTRA

Vzorec veterinarskega spričevala za premik pošiljk nekaterega zarodnega materiala goveda, ki so bile po 20. aprilu 2021 odpremljene iz obrata za pripravo zarodnega materiala, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Zarodni material goveda

BOV-GP-STORAGE-INTRA
BOV-GP-STORAGE-INTRA (pdf, 39 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik pošiljk nekaterega zarodnega materiala goveda, ki so bile po 20. aprilu 2021 odpremljene iz središča za shranjevanje zarodnega materiala, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Zarodni material goveda

BOV-INTRA-X
BOV-INTRA-X (pdf, 831 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik goveda, ki ni namenjeno za zakol, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Kopitarji

BOV-INTRA-Y
BOV-INTRA-Y (pdf, 758 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik goveda, namenjenega za zakol, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Kopitarji

BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA
BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA (pdf, 800 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik pošiljk oocitov in zarodkov goveda, odvzetih oziroma zbranih ali pridobljenih ter pripravljenih in shranjenih po 20. aprilu 2021 v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 in Delegirano uredbo (EU) 2020/686, ki jih je odpremila skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki je oocite ali zarodke odvzela oziroma zbrala ali pridobila, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Zarodni material goveda

BOV-SEM-A-INTRA
BOV-SEM-A-INTRA (pdf, 797 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik pošiljk semena goveda, odvzetega, pripravljenega in shranjenega po 20. aprilu 2021 v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 in Delegirano uredbo (EU) 2020/686, ki so bile odpremljene iz osemenjevalnega središča, v katerem je bilo seme odvzeto, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Zarodni material goveda

BOV-SEM-B-INTRA
BOV-SEM-B-INTRA (pdf, 39 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik pošiljk zalog semena goveda, odvzetega, pripravljenega in shranjenega po 31. decembru 2004 in pred 21. aprilom 2021 v skladu Direktivo Sveta 88/407/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2003/43/ES, ki so bile po 20. aprilu 2021 odpremljene iz osemenjevalnega središča, v katerem je bilo seme odvzeto, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Zarodni material goveda

BOV-SEM-C-INTRA
BOV-SEM-C-INTRA (pdf, 39 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik pošiljk zalog semena goveda, odvzetega, pripravljenega in shranjenega pred 1. januarjem 2005 v skladu z Direktivo Sveta 88/407/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 93/60/EGS, ki so bile po 20. aprilu 2021 odpremljene iz osemenjevalnega središča, v katerem je bilo seme odvzeto, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Zarodni material goveda

CAM-INTRA-X
CAM-INTRA-X (pdf, 822 KB)

Vzorec veterinarskega spričevala za premik kamel, ki niso namenjene za zakol, med državami članicami

Veterinarstvo

Trgovanje med državami članicami

Kopitarji