Skoči do osrednje vsebine

Potovanje s psi, mačkami ali belimi dihurji znotraj Evropske unije (EU) je poenostavljeno, saj je zakonodaja v EU po večini harmonizirana. To pomeni, da so zahteve za premike usklajene z zakonodajo EU in veljajo za vse države članice enako.

Kadar žival potuje z osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu živali navedena kot lastnik, in namen premika ni niti prodaja niti sprememba lastništva hišne živali, govorimo o netrgovskem premiku. Če pogoji za netrgovski premik niso izpolnjeni, govorimo o uvozu ali trgovanju, kjer so pogoji urejeni z drugimi predpisi.

Pri premiku na ozemlje Slovenije iz drugih držav članic EU lahko pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali, ki so predmet netrgovskega premika. Lastnik ali pooblaščena oseba mora na zahtevo organa, pristojnega za preverjanje, predložiti identifikacijski dokument hišne živali in omogočiti njeno preverjanje.

Če se pri potovanju prečka tretje države, je potrebo upoštevati tudi njihove pogoje za sprejem živali v državo, pa čeprav gre samo za tranzit. Obenem pa je potrebno upoštevati tudi status tretje države glede stekline, da lahko žival po prečkanju tretje države ponovno vstopi v EU.

Za namen urejanja netrgovskih premikov hišnih živali se za Norveško, Švico in Severno Irsko uporabljajo enaki pogoji kot za države članice EU.

Zakonodaja