Skoči do osrednje vsebine

Informacija glede potovanja s hišnimi ljubljenčki med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom po 1. januarju 2021

V skladu s Protokolom o Irski in Severni Irski, bo po 1. januarju Severna Irska na področju zdravja živali še naprej del enotnega trga EU. Preostali del Združenega kraljestva (Velika Britanija) in kronsko odvisna ozemlja (Guernsey, Otok Man in Jersey), pa bodo imele status tretje države.

Netrgovski premiki

Za netrgovski premik s hišnimi ljubljenčki (psi, mačke in beli dihurji) med Evropsko Unijo in Severno Irsko  bodo še naprej veljala enaka pravila kot za netrgovske premike med državami članicami EU.

Za netrgovski premik s hišnimi ljubljenčki (psi, mačke in beli dihurji) iz EU v Združeno kraljestvo (razen Severne Irske) se je Združeno kraljestvo zaenkrat obvezalo, da bodo še naprej priznavali kot spremno dokumentacijo EU Potni list za hišne živali. Živali bodo morale izpolnjevati zdravstvene pogoje, kot se zahtevajo za netrgovski premik med državami EU, za pse pa bo zahtevano tudi tretiranje proti E. multilocularis.

Za netrgovski premik s hišnimi ljubljenčki (psi, mačke in beli dihurji) iz Združenega kraljestva (razen Severne Irske) v EU bodo morali biti izpolnjeni pogoji za vstop iz tretje države, ki je na seznamu iz dela 2 Priloge II Uredbe 577/2013. Kot spremna dokumentacija bo zahtevano zdravstveno spričevalo, vstop pa bo dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer bo opravljen nadzor nad izpolnjevanjem zdravstvenih pogojev.

Za ponovni vstop/vračanje ob netrgovskem premiku s hišnimi ljubljenčki (psi, mačke in beli dihurji) iz Združenega kraljestva (razen Severne Irske) bodo veljali enaki pogoji, kot se zahtevajo za vračanje v EU iz tretjih držav, ki so na seznamu iz dela 2 Priloge II k Uredbi 577/2013.

Več o o netrgovskih premikih s hišnimi ljubljenčki lahko preberete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Uvoz/Izvoz

V kolikor niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik, govorimo o uvozu oziroma izvozu.

Za uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz Združenega kraljestva (razen Severne Irske) v EU, bodo veljala pravila, kot so določena za uvoz iz tretjih držav v Direktivi 92/65 za uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav, ki so na seznamu iz dela 2 Priloge II k Uredbi 577/2013.

Podrobnejše informacije lahko preberete na spletni strani UVHVVR.

Ker bo Severna Irska v skladu s Protokolom o Irski in Severni Irski za področje SPS zakonodaje še vedno del enotnega trga EU, bodo za »uvoz« oz. trgovski premik psov, mačk in belih dihurjev med Severno Irsko in državami članicami EU še naprej veljala enaka pravila, kot so za trgovanje med državami članicami EU določena v Direktivi 92/65.

Za izvoz psov, mačk in belih dihurjev iz EU v Združeno kraljestvo (razen Severne Irske) bodo morali biti izpolnjeni pogoji, kot so določeni v zakonodaji Združenega kraljestva. Živali bo moralo spremljati predpisano zdravstveno spričevalo, pošiljko bo moral zastopnik v Združenem kraljestvu predhodno najaviti v njihovem sistemu IPAFFS ter pridobiti enkratno UNN številko, ki bo morala biti obvezno navedena na zdravstvenem spričevalu, ki bo spremljalo živali.

Informacije o postopku za izdajo zdravstvenega spričevala za izvoz najdete na spletni strani UVHVVR, vzorci spričeval  pa so objavljeni na spletni strani vlade Združenega kraljestva.

Opis zahtev in postopkov Združenega kraljestva za uvoz in izvoz je objavljen v posebnem dokument » The Border Operating Model«.