Skoči do osrednje vsebine

Pogoji za uvoz živih živali v EU so določeni z evropskimi in nacionalnimi predpisi ter usklajeni med državami članicami z namenom, da se pri takšnem premiku iz tretjih držav zagotovi sledljivost in določena varnost pred prenosom bolezni bodisi na ljudi ali druge živali. Pri uvozu v EU mora pošiljko živali spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, v katerem uradni veterinar skladno z ustrezno veterinarsko zakonodajo potrdi zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Živali se lahko uvažajo le preko mejnih kontrolnih točk, kjer uradni veterinar opravi preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvoz v EU.

Uvoz iz odobrenih tretjih držav

Uvoz določenih vrst živali je dovoljen le iz tretjih držav, ki so uvrščene na seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za izvoz teh vrst živali.

Seznami držav so določeni v zakonodaji Evropske unije (EU). Pri preverjanju ali je iz določene tretje države dovoljen uvoz določene vrste živali, je potrebno upoštevati tudi dodatna merila, informacije in opombe ob navedenem seznamu. Na primer: uvoz se dovoli samo iz tistih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, kjer je ob tretji državi na seznamu navedeno posebno vzorčno veterinarsko spričevalo. Veterinarsko spričevalo je navedeno s posebno oznako, ki je razložena v legendi. Poleg modela spričevala je ob navedbi tretje države lahko navedena tudi opomba, da mora določena tretja država za uvoz te vrste živali izpolnjevati dodatne zahteve glede zdravstvenega stanja.

Tako je tretja država, ozemlje ali njen del lahko uvrščena na seznam za uvoz le za določeno kategorijo določene živalske vrste (kot na primer: domače govedo vzrejo, domače govedo za proizvodnjo, domače govedo za zakol ali perutnina za vzrejo, perutnina za proizvodnjo, perutnina za zakol, valilna jajca, enodnevni piščanci, in podobno).

Splošni uvozni pogoji

Živali morajo ob uvozu izpolnjevati uvozne pogoje, ki so določeni v zakonodaji EU, na splošno to pomeni:

  • živali morajo biti identificirane (označene v skladu s predpisi EU);
  • spremljati jih mora veterinarsko spričevalo (kakršno je določeno v predpisih EU);
  • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, javno zdravstvenega stanja in dobrega počutja živali med prevozom, ki so določeni v spričevalu.

Veterinarsko spričevalo mora ustrezati vzorcu spričevala, ki je določeno v ustreznem predpisu EU. Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU. Spričevalo spremlja pošiljko živali do vstopne mejne kontrolne točke, kjer se opravi veterinarski pregled ob uvozu.  

Pošiljka živali mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk živali - TRACES NT

Posebni dodatni pogoji in jamstva

Če je potrebno, se lahko po oceni posebnega položaja bolezni v tretji državi za uvoz zahteva dodatne zahteve, da se zmanjša morebitna tveganja za bolezni. Dodatne zahteve so določene v ustreznih predpisih EU in vključujejo:

  • posebna jamstva; odvisno od zdravstvenega stanja v tretji državi; v zvezi z nekaterimi boleznimi se lahko zahtevajo dodatna zdravstvena jamstva, preden se živali lahko uvažajo v EU. Kadar je to v predpisih EU določeno, mora tretja država izpolnjevati ta dodatna jamstva.
  • posebni pogoji; to so posebne zahteve, ki temeljijo na zdravstvenem statusu oziroma stanju živali in javno zdravstvenem stanju v tretji državi s seznama (na primer, če je tretja država, ozemlje ali njen del priznana kot prosta neke bolezni, so s tem lahko zahteve za uvoz manj stroge) ali kadar ima določena država članica EU posebne dodatne zahteve v zvezi z posameznimi boleznimi.   

Ko so potrebne dodatne zahteve, mora uradni veterinar v tretji državi izvoznici zagotoviti, da so v veterinarskem spričevalu izpolnjeni oziroma potrjeni ustrezni oddelki.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk

Uvoz določene živalske vrste je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk , ki so odobrene za uvoz te vrste živali. 

Prihod pošiljke na MKT mora uvoznik predhodno najaviti en delovni dan vnaprej (število, način in predviden čas prihoda živali) s predpisanim dokumentom. 

Zakonodaja