Skoči do osrednje vsebine

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

Uvoz jajc za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 • Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.
 • Jajca: pomenijo jajca, kot so opredeljena v točki 5.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

 Proizvodni standardi

Jajca za prehrano ljudi morajo biti proizvedena v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz jajc za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Jajca za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, navedenih v seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, odobrenih za uvoz jajc v EU. Seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, odobrenih za uvoz jajc v EU je objavljen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz pošiljk jajc za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihaja iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 798/2008: jajca za prehrano ljudi  se lahko uvaža v EU le iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov, navedenih v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I.
 • Tretja država izvora mora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.

 • Jajca za prehrano ljudi morajo biti proizvedena obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.

 • Pošiljko jajc za prehrano ljudi mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu, ki je določen v členu 8 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/628. Za uvoz jajc se uporablja vzorec „E“ iz dela 2 Priloge I k Uredbi Komisije 798/2008/ES. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz jajčnih izdelkov za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicije pojmov

 Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 •  Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.
 • Jajčni proizvodi: pomenijo jajčne izdelke, kot so opredeljeni v točki 7.3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Proizvodni standardi

Jajčni izdelki za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

 Uvoz jajčnih izdelkov za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Jajčni izdelki za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, navedenih v seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, odobrenih za uvoz jajčnih izdelkov v EU.

   Seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, odobrenih za uvoz jajčnih izdelkov v EU je objavljen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz pošiljk jajčnih izdelkov za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihaja iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 798/2008: jajčni izdelki za prehrano ljudi se lahko uvažajo v EU le iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov, navedenih v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I.

  • Tretja država izvora mora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.
  • Jajčni izdelki za prehrano ljudi morajo biti proizvedena obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
  • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

  Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

  Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

  Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013) s predpisanim dokumentom. 

  Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT

  Zakonodaja EU