Skoči do osrednje vsebine

Uvoz jajc za prehrano ljudi iz tretjih držav

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 • Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.
 • Jajca: pomenijo jajca, kot so opredeljena v točki 5.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

 Proizvodni standardi

Jajca za prehrano ljudi morajo biti proizvedena v skladu s pogoji, določenimi v:

 • Direktivi Sveta 2002/99/ES o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (z vsemi spremembami);
 • Uredbi (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (z vsemi spremembami);
 • Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil (z vsemi spremembami);
 • Uredbi (ES) št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (z vsemi spremembami);
 • Uredbi (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali (z vsemi spremembami).

Uvozni pogoji

Uvoz jajc za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Veterinarski pogoji za uvoz pošiljk jajc za prehrano ljudi so določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (z vsemi spremembami).
 • Jajca za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, navedenih v seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, odobrenih za uvoz jajc v EU. Seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, odobrenih za uvoz jajc v EU je objavljen v delu I Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 (z vsemi spremembami).
 • Tretja država izvora mora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države (z vsemi spremembami).
 • Jajca za prehrano ljudi morajo biti proizvedena obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Pošiljko jajc mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu „E“ (vzorec veterinarskega spričevala za jajca) iz dela 2 Priloge I k Uredbi Komisije 798/2008/ES (z vsemi spremembami). Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013 (z vsemi spremembami)) s predpisanim dokumentom. 

Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT

Dodatne informacije

Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

Zakonodaja EU

Uvoz jajčnih izdelkov za prehrano ljudi iz tretjih držav

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Definicije pojmov

 Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 •  Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

 • Jajčni proizvodi: pomenijo jajčne izdelke, kot so opredeljeni v točki 7.3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Proizvodni standardi

Jajčni izdelki za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni v skladu s pogoji, določenimi v:

 • Direktivi Sveta 2002/99/ES o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (z vsemi spremembami);
 • Uredbi (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (z vsemi spremembami);
 • Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil (z vsemi spremembami);
 • Uredbi (ES) št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (z vsemi spremembami);
 • Uredbi (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali (z vsemi spremembami).

Uvozni pogoji

 Uvoz jajčnih izdelkov za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 •  Veterinarski pogoji za uvoz pošiljk jajčnih izdelkov za prehrano ljudi so določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (z vsemi spremembami).
 • Jajčni izdelki za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, navedenih v seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, odobrenih za uvoz jajčnih izdelkov v EU. Seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, odobrenih za uvoz jajčnih izdelkov v EU je objavljen v delu I Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 (z vsemi spremembami).
 • Tretja država izvora mora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države (z vsemi spremembami).
 • Jajčni izdelki za prehrano ljudi morajo biti proizvedena obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Pošiljko jajčnih izdelkov mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu EP (vzorec veterinarskega spričevala za jajčne izdelke) iz dela 2 Priloge I k Uredbi Komisije 798/2008/ES (z vsemi spremembami). Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013 (z vsemi spremembami)) s predpisanim dokumentom. 

Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT

Dodatne informacije

Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

Zakonodaja EU

Iskalnik