Skoči do osrednje vsebine

Uvoz mleka in mlečnih izdelkov je dovoljen pod pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU:

  • Tretja država mora biti na seznamu držav, navedenih v Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št. 605/2010,
  • Mleko in mlečni izdelki morajo biti proizvedeni v obratu, ki je na seznamu odobrenih obratov za mleko in mlečne izdelke za uvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na strani Evropske Komisije
  • Mleko oziroma mlečni izdelek mora biti obdelan na način, kot je določeno v Uredbi Komisije (EU) št. 605/2010 (z vsemi spremembami).
  • Ob uvozu mora pošiljko spremljati predpisano veterinarsko spričevalo za mleko/mlečne izdelke, ki je določeno v Uredbi Komisije (EU) št. 605/2010 (z vsemi spremembami).

Tretja država mora imeti odobren načrt nadzora nad ostanki škodljivih snovi, ki je objavljen v prilogi  Sklepa Komisije (2011/163/EU).

Pošiljke živil živalskega izvora se lahko uvažajo le preko odobrenih mejnih kontrolnih točk (mejnih veterinarskih postaj, MVP), kjer vsako pošiljko pregleda uradni veterinar MVP.

Iskalnik