Skoči do osrednje vsebine

Pogoji za uvoz živil živalskega izvora so določeni v zakonodaji Evropske unije (EU), ki predpisuje seznam tretjih držav iz katerih je dovoljen uvoz, seznam obratov ki so odobreni za uvoz ter zdravstvene pogoje. Pošiljke živil živalskega izvora se lahko uvažajo le preko odobrenih mejnih kontrolnih točk, kjer vsako pošiljko pregleda uradni veterinar mejne kontrolne točke in pri tem opravi preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvoz v EU.

Splošni uvozni pogoji

Živila živalskega izvora morajo ob uvozu izpolnjevati uvozne pogoje, ki so določeni v zakonodaji EU, na splošno to pomeni:

  • Živila živalskega izvora morajo biti proizvedena v skladu s pogoji, predpisanimi v zakonodaji EU.
  • Uvoz je dovoljen le iz tretjih držav ali njihovih regij, ki so uvrščene na seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za izvoz določenih vrst živil živalskega izvora.
  • Tretje države izvora morajo imeti odobrene načrte za spremljanje ostankov glede na ustrezno vrsto v zakonodaji EU.
  • Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen le iz obratov, ki so uvrščeni na seznam odobrenih obratov za izvoz določenih vrst živil živalskega izvora v EU iz tretjih držav ali njihovih regij.
  • Pošiljke živil živalskega izvora mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo ali drug predpisan dokument, če tako določa zakonodaja EU.

Veterinarsko spričevalo mora ustrezati vzorcu spričevala, ki je določeno v ustreznem predpisu EU. Spričevalo potrdi pristojni uradni veterinar ali uradni inšpektor v tretji državi izvoznici, kot je to določeno v zadevni zakonodaji EU. Veterinarsko spričevalo mora biti sestavljeno v enem ali več uradnih jezikih institucij EU, ki jih razume uradni veterinar ali uradni inšpektor, ki izdaja spričevalo, po potrebi pa tudi v enem od uradnih jezikov namembne države članice. Spričevalo spremlja pošiljko do vstopne mejne kontrolne točke.

Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - spletna aplikacija TRACES.

Informacije o uvozu ne zajemajo primerov nujnih zaščitnih ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi prepovedi uvoza po izbruhu določene bolezni ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk (vsebina v angleškem jeziku), ki so odobrene za uvoz.

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013) s predpisanim dokumentom.