Skoči do osrednje vsebine

Sestavljeni proizvodi so proizvodi namenjeni prehrani ljudi, ki vsebujejo predelane proizvode živalskega izvora in proizvode rastlinskega izvora ter vključujejo tiste proizvode, pri katerih je predelava primarnih proizvodov sestavni del proizvodnje končnega proizvoda.

Uvoz sestavljenih proizvodov

Obstajajo razlike v tveganju za zdravje živali, povezanim z uvozom različnih vrst živalskih proizvodov v Skupnost. Zato zakonodaja določa EU, da je treba vse sestavljene proizvode, ki vsebujejo mesne proizvode, veterinarsko pregledati, medtem ko je treba uporabljati različne kriterije za sestavljene proizvode, ki vsebujejo druge živalske proizvode, zaradi potrebe po usklajenih pravilih na ravni Skupnosti.

Evropska Komisija je pripravila smernice glede nadzora nekaterih sestavljenih proizvodov pri uvozu / tranzitu (angleška verzija, slovenska verzija).

Pojasnila Evropske Komisije glede uvoza določenih sestavljenih proizvodov iz Tajske:

1. Tajska karijeva pasta z vsebnostjo paste iz rakcev, v povezavi z mešanico tajskih zelišč in zelenjave (npr. čilija, listov kombave (kafirske limete) šalotke in česna)

Pasta iz rakcev mora biti proizvedena v državi:

 • ki je odobrena za izvoz ribiških proizvodov v EU (Odločba Komisije 2006/766/ES) ali v državi članici EU, in
 • ki ima odobrenim načrt spremljanja ostankov škodljivih snovi, v primeru akvakulturnih proizvodov (Odločba Komisije 2011/163/ES), in
 • v obratu, ki je odobren za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na strani Evropske Komisije. 

Če ribiški proizvodi predstavljajo več od 50 % končnega proizvoda, mora sestavljeni proizvod spremljati zdravstveno spričevalo iz Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 28/2012.

Če ribiški proizvodi predstavljajo manj od 50 % končnega proizvoda, mora sestavljeni proizvod spremljati komercialni dokument, proizvod pa mora biti označen z nalepkami v uradnem jeziku države članice, tako da dokument in oznake skupaj podajajo informacije o vrsti, količini in številu pakiranj sestavljenih proizvodov, o državi izvora, proizvajalcu ter sestavini(ah) (člen 6(1)(b) Odločbe Komisije 2007/275/ES).

2.  Konzervirani tun v tajski zeleni karijevi omaki

Ta proizvod je treba šteti za predelan proizvod, in ne za sestavljen proizvod. Proizveden mora biti v državi:

 • ki je odobrena za izvoz ribiških proizvodov v EU (Odločba Komisije 2006/766/ES) ali v državo članico EU, in
 • ki ima odobren načrt spremljanja ostankov škodljivih snovi, v primeru akvakulturnih proizvodov (Odločba Komisije 2011/163/ES), in
 • v obratu, ki je odobren za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na strani Evropske Komisije;

Proizvod mora spremljati zdravstveno spričevalo iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2074/2005.

3.  Sestavljeni proizvodi s kratkim rokom trajanja in z vsebnostjo predelanih mlečnih proizvodov v kakršni koli količini, in sestavljeni proizvodi z dolgim rokom trajanja z vsebnostjo predelanih mlečnih proizvodov v količini polovice ali več njihove mase:

Uredba Komisije (EU) št. 28/2012 določa vzorčno zdravstveno spričevalo za uvoz v EU nekaterih sestavljenih proizvodov, namenjenih prehrani ljudi. Pravila upravičenosti za vključitev predelanih mlečnih proizvodov v sestavljene proizvode so navedena v odstavku II.2B.  

Za Tajsko morajo predelani mlečni proizvodi za vključitev v sestavljene proizvode bodisi izvirati iz odobrenega obrata na Tajskem, vendar trenutno ni noben obrat odobren, bodisi iz države članice Evropske unije.

Predelanih proizvodov s Tajske trenutno ni mogoče uporabljati, ker Tajska nima odobrenega načrta spremljanja ostankov škodljivih snovi (Odločba Komisije 2011/163/EU).

Možnost vključitve predelanih mlečnih proizvodov, ki izvirajo iz druge tretje države, ni mogoča, ker ima Tajska samo dovoljenje za izvoz steriliziranega mleka in mlečnih proizvodov (stolpec C Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010).

4. Kadar so sestavljeni proizvodi obstojni - trajni, in vsebujejo predelane mlečne proizvode v količini manj od 50 % svoje mase, veljajo pogoji, predpisani v členu 6, Odločbe Komisije 2007/275/ES.

Predelani mlečni proizvodi za vključitev v sestavljene proizvode morajo biti proizvedeni v državi:

 • ki je odobrena za izvoz v EU, in obdelani v skladu z zahtevami, predpisanimi v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 605/2010, ali v državi članici EU,
 • ki ima odobren načrt spremljanja ostankov škodljivih snovi (Odločba Komisije 2011/163/ES), in
 • v obratu, odobrenem za izvoz v EU: Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na strani Evropske Komisije;

Sestavljeni proizvod mora spremljati komercialni dokument, in označen mora biti v uradnem jeziku države članice, tako da dokument in oznake skupaj podajajo informacije o vrsti, količini in številu pakiranj sestavljenih proizvodov, o državi izvora, proizvajalcu in sestavini(ah).

5.  Sestavljeni proizvodi z vsebnostjo jajčnih proizvodov

Jajčni proizvodi, ki se vključijo v sestavljene proizvode, morajo biti proizvedeni v državi:

 • ki je odobrena za izvoz v EU (Uredba (EU) št. 798/2008) ali v državi članici EU,
 • ki ima odobren načrt spremljanja ostankov škodljivih snovi (Odločba Komisije 2011/163/ES), in
 • v obratu, odobrenem za izvoz v namembno državo članico EU.

Trenutno ni mogoče uporabljati jajčnih sestavin s Tajske, ker Tajska nima odobrenega načrta spremljanja ostankov škodljivih snovi (Odločba Komisije 2011/163/ES).  

Če jajčni proizvodi predstavljajo več od 50 % končnega proizvoda, mora sestavljeni proizvod spremljati zdravstveno spričevalo iz Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 28/2012.

Če jajčni proizvodi predstavljajo manj od 50 % končnega proizvoda, mora sestavljeni proizvod spremljati komercialni dokument, in označen mora biti v uradnem jeziku države članice, tako da dokument in oznake skupaj podajajo informacije o vrsti, količini ter številu pakiranj sestavljenih proizvodov, o državi izvora, proizvajalcu ter sestavini(ah).

Pošiljke živil živalskega izvora se lahko uvažajo le preko odobrenih mejnih kontrolnih točk (mejnih veterinarskih postaj, MVP), kjer vsako pošiljko pregleda uradni veterinar MVP.

Iskalnik