Skoči do osrednje vsebine

Tržni standard velja le za jajca kokoši vrste Gallus gallus. Kot jajce je določeno jajce v lupini, razen počenih, inkubiranih ali kuhanih, ki jih znesejo kokoši in so primerne za neposredno prehrano ljudi ali pripravo jajčnih proizvodov.

Tržni standardi za jajca

Označbo vsakemu proizvajalcu podeli Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Jajca označuje in razvršča v kategorije sam proizvajalec ali pakirni center.

Jajca se razvrščajo po kakovosti in masnih razredih.  Jajca se po kakovosti razvrščajo v dve kategoriji. V kategorijo A se razvrščajo jajca, ki ustrezajo predpisanim lastnostim iz zakonodaje in se lahko tržijo za človeško porabo. V kategorijo B se razvrščajo jajca, ki ne ustrezajo zahtevam za kategorijo A in se uporabljajo predvsem za predelavo v živilski in neživilski industriji.

Po masi se jajca kategorije A razvrščajo v štiri razrede, in sicer:

  • XL – zelo velika (73 g in več)
  • L – velika (od 63 g do 73 g)
  • M – srednja (od 53 g do 63 g)
  • S – majhna (pod 53 g)

Vsako jajce mora biti tudi označeno (žigosano) s številko načina reje, ISO-kodo države porekla (za Slovenijo SI) ter registrsko številko proizvajalca.

Več v zloženki o označevanju jajc