Skoči do osrednje vsebine

V sektorju smo pristojni za spremljanje stanja in pripravo sistemskih rešitev s področja hrane, verige preskrbe s hrano, kakovosti hrane ter pripravo strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Med našimi nalogami so spremljanje in oblikovanje stališč na področju kakovosti hrane, živilsko-predelovalne industrije in zavržkov hrane v delovnih telesih Sveta EU in Komisije, spremljanje stanja in koordinacija podjetij živilsko-predelovalne industrije ter sheme kakovosti in prostovoljno označevanje kmetijskih pridelkov in živil.

Zagotavljamo podporo delovanju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano ter  sodelujemo z zamejskimi organizacijami in koordiniramo aktivnosti na področju zadružništva.