Skoči do osrednje vsebine

Na direktoratu opravljamo naloge s področja kakovosti hrane, podpore živilskopredelovalni industriji, delovanju agroživilskih verig in shem kakovosti.

Zagotavljamo promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov ter ozaveščamo potrošnike o hrani in živilih. Opravljamo tudi naloge na področju morskega in sladkovodnega ribištva.           

  • Kakovost in označevanje kmetijskih pridelkov in živil

    Kakovost in označevanje mesa, kakovost in označevanje mleka in mlečnih izdelkov, kakovost in označevanje jajc, kakovost in označevanje oljčnega olja, kakovost in označevanje vina, kakovost in označevanje žganih pijač, sadja in zelenjava, hmelj, ostalih kmetijskih pridelkov in živil, certificiranje in označevanje hmelja

  • Sheme kakovosti in promocija lokalne hrane

    Sheme kakovosti in zaščiteni kmetijski pridelki in živila, integrirana pridelava, ekološka pridelava, pomen lokalne hrane in načelo kratkih verig v dobavi živil, promocija lokalne hrane

  • Ribištvo

    Ribištvo, morski ribolov, ribolov v celinskih vodah, gospodarski ribolov, negospodarski ribolov, akvakultura, predelava, skupna ribiška politika EU, javne službe v ribištvu, nadzor v ribištvu, finančne podpore za sektor ribištva

Sektorji Direktorata za hrano in ribištvo

Zavod za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvršuje Vlada. 

Zavod za ribištvo Slovenije opravlja dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega in morskega ribištva. Poleg tega izvaja tudi tržne dejavnosti s področja športno-rekreativnega ribolova in gojitve rib, ter različne raziskovalne in strokovne naloge s področja ribiške biologije.

Objavljamo obvestila s področja delovanja Zavoda za ribištvo Slovenije.