Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za ribištvo izvajamo upravne in strokovne naloge s področja ribištva. Pristojni smo za izvajanje skupne ribiške politike EU, nacionalnih ukrepov na področju ribištva, upravljanje s floto in financiranje aktivnosti iz namenskih sredstev EU (Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo).

Skrbimo za pripravo programa upravljanja rib v celinskih vodah ter načrtovanje in oblikovanje strateških podlag za razvoj ribištva in akvakulture. Delujemo v regionalni organizaciji za upravljanje ribištva (GFCM) in sodelujemo v ostalih mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo z upravljanjem ribištva.

Področje ribištva obsega morsko ribištvo, sladkovodno ribištvo, gojenje morskih in gojenje sladkovodnih organizmov ter predelovalno dejavnost. Ribolov obsega ribolov na morju, to je gospodarski in negospodarski ribolov ter ribolov v celinskih vodah (negospodarski ribolov). Akvakultura je vzreja vseh vodnih organizmov in zajema tako vzrejo sladkovodnih organizmov kot vzrejo morskih organizmov (marikulturo). Predelava in trženje sta del ribiške dejavnosti, ki ribiškim proizvodom dajeta dodano vrednost in zagotavljata potrošnikom kakovostne proizvode.

Pogodba o delovanju EU med drugim določa, da ima EU izključno pristojnost za ohranjanje morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške politike. Posledično to pomeni, da Republika Slovenija vodi samostojno politiko na tistih področjih ribištva, ki niso urejena v okviru skupne ribiške politike oziroma, kjer so dopuščene izjeme.

Ribiško upravljanje na celinskih vodah izvajajo izvajalci ribiškega upravljanja, ki jim je bila leta 2008 podeljena 30-letna koncesija. Skupaj je 67 izvajalcev ribiškega upravljanja.