Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za ribištvo izvajamo upravne in strokovne naloge s področja ribištva. Pristojni smo za nacionalno skupno ribiško politiko, upravljanje s floto in financiranje iz nacionalnega operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Prav tako skrbimo za pripravo programa upravljanja rib v celinskih vodah ter načrtovanje in oblikovanje strateških podlag za razvoj ribištva in akvakulture. V naši pristojnosti je še sodelovanje v regionalni organizaciji za upravljanje ribištva.